Eğitim Sen 1 No’lu Şube Sekreteri Gündüz, öğretmenlerle yaptıkları anketi değerlendirdi. Mobbing, ısınma ve hijyen sorunları ile ‘dinselleştirme’ hedefinin en büyük problemler olduğu kaydedildi.

Okullarda ısınma ve mobbing sorunu
Sinan Gündüz (Fotoğraf: MA)

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubeleri kentteki okullarda yaşanan sorunları ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla yaklaşık bin öğretmen ile anket gerçekleştirdi. Ankete katılan eğitimcilere, “Okulunuz araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahip midir?”, “Okulunuzun yeterince temiz olduğunu düşünüyor musunuz?”, “Kurumunuzda mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz?” ve “Sınıfınızda kaç öğrenci bulunmaktadır?” gibi sorular yöneltildi. Sorulara verilen yanıtlara göre; kentteki okulların yüzde 87’si kabalık sınıflardan oluşuyor. Katılımcıların yüzde 10,9’u okullarını araç gereç yönünden “yeterli”, yüzde 50,8 “kısmen yeterli”, yüzde 38,3’ü ise “yetersiz” buldu. Eğitimcilerin yüzde 42,5’i okulların “temiz olmadığını”, yüzde 42,1’i “kısmen temiz” olduğunu belirtirken, yüzde 22’si “yeterince ısınmadığını”, yüzde 33’ü ise “kısmen ısındığını” dile getirdi.

ÇEDES TAHRİBATA YOL AÇIYOR

Yine kamusal alanda mobbinge uğrayıp uğramadıkları sorulan erkek katılımcıların yüzde 50’si mobbinge uğramadığını ifade ederken, kadınların yüzde 34’ü mobbinge uğradığını belirtti.

Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Sekreteri Sinan Gündüz, yapılan anketi ve eğitimdeki sorunları MA’ya değerlendirdi.

Gündüz, “Amed’de aslında sınıflar eğitime elverişli değil. Bu da ciddi anlamda eğitimi olumsuz etkilemektedir. Diğer bir soru ise okullardaki hijyeni yeterli buluyor musunuz? Bu da çok önemli, Özellikle son dönemlerdeki bulaşıcı hastalıkların artmış olmasından kaynaklı. Hem eğitim emekçilerinin hem de öğrencilerin sağlığını ciddi bir şekilde etkileyen bir sonuç ortaya çıktığını gördük” diye belirtti.

Yaşanan bu eksikliklerin yanı sıra okullarda yoğun dinselleşme uygulamaları ile karşılaşıldığını ifade eden Gündüz, özellikle ÇEDES projesinin büyük tahribatlara neden olduğunu belirtti. İktidarın bu projelerle kamusal alanları dinselleştirmeyi hedeflediğini söyleyen Gündüz, “Birçok tarikatla yapılan protokoller sonucu yönetim kamusal alan dinselleştirilmeye çalışıyor. Bunu yaparken de homojen bir toplum yaratmak istiyor ama Türkiye’deki farklı etnik kimlik, inançları yok sayarak, tek tip bir ideolojik yapı yaratmaya çalışıyorlar. Bu Türkiye’de hem de bölgemizde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesidir. Bir adı ÇEDES, bir adı ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projeleridir. Tarikatlar eliyle yapılan bu projenin eğitim alanında yürütülen politikaların bölgemizde yürütülen asimilasyondan bağımsız olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Gündüz, eğitimde dinselleşmenin ve asimilasyonun önüne geçmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.