Öz Gür
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Yuva gezegen, tüm evren.
Doğayız, güneşiz, ayız;
çok milyar yaşındayız.
Doğa elçisiyiz: öte gözcüleri.
Bilimdeş umut sözcüleri.
Acı? Açı. Yol açar;
iyisi verim saçar.
Erdemle emek verilir,
bin bir açıya erilir.Akla kara karışmışsa
yaslar düşer kalan usa.
Köle inancı egemen;
kilit altı “Hukuk!” diyen:
Engel var, can özlenir;
canın yolu gözlenir.
De kendine: “Gürsün;
her konumda özgürsün.”
Gök gürler, öz duyar,
öz gürler, “Ey Gök!” der,
“Sevgiyle doğarım yine,
sevince boğarım yine.”

Yaşam zengin serüven,
gelişim isteği varken.
Sınır denen yalnız beden;
ilk ilmekle senim de ben.
Kim sınırlar yerimizi:
Doğuralım birbirimizi.
Bencilsen hep açsın.
Sonlusun, sonsuza eşsin.
Soluklar etkileşsin,
verimlere yol açsın.
• • •
Sevgili 160ıncı Kilometre’de
yer aldı bu yıl başı.
http://www.160incikilometre.com/
urun/ilk-ilmekle-senim-de-ben-
tarik-gunerselden-bir-siir/
Az değişerek, burada.