Özel sektörde çalışan eğitim emekçileri kitlesel bir buluşma gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada patronların insafına bırakıldıklarını ve iliklerine kadar sömürüldüklerini söyleyen öğretmenlere karşı polis barikat kurdu.

‘Özel’ sömürü

Haber Merkezi

Özel sektörde çalışan eğitim emekçileri Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasının çağrısıyla taleplerini haykırmak için Meclis önünde bir araya geldi. Emekçiler, emeklerinin MEB tarafından patronların insafına bırakıldığını belirterek insanca yaşamak istediklerini belirtti. Yusuf Tekin ve Mahmut Özer ile randevu talebine cevap verilmemesi nedeniyle öğretmenler Meclis'in Çankaya kapısına yürümek istedi. Polis, öğretmenleri barikat kurarak engelledi. Meclis önünde yapılan açıklamaya Eğitim Sen, Eğitim İş, TTB, İHD; CHP, EMEP, DEM Parti milletvekilleri destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Sendika Başkanı Eren Edebali, özel sektör öğretmenlerinin patronların insafına terk edildiğine vurgu yaptı.

Edebali şunları söyledi: "Patronların öğretmenleri mahkûm etme çabası, yalnız ücretlerle sınırlı kalmıyor. Kendimizi asla geçindiremeyeceğimiz bu ücretlerle, kamudaki dengi çalışan meslektaşlarımızın iki üç katı derse giriyoruz. Bu da yetmez gibi ücret karşılıkları olmaksızın zorla yazılan etüt ve özel dersleri yapıyor; haftada iki, kimi zaman üç kez nöbet tutmak zorunda bırakılıyoruz. 12 aylık belirli süreli iş sözleşmeleri bizi mevsimlik işçi statüsüne sokuyor. Dahası bu sözleşmenin de çiğnenip ‘sözde’ 10 aylık sözleşmelerin dayatılması, bizi ülkedeki en güvencesiz emekçiler arasına sokuyor."

Özel sektör eğitim emekçilerinin bizzat Millî Eğitim Bakanlığı tarafından soluksuz bırakılmak istendiği vurgulayan Edebali şöyle devam etti: "Bizi iliğimize kadar sömürmek isteyen sermayenin türlü hukuksuzluklarına karşı, en sorumlu Kurum olarak kılı kıpırdamayan Millî Eğitim Bakanlığıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, tabelasında MEB yazan tüm kurumların bakanlığıdır ve bunların tamamından bilfiil sorumludur. Oysa bugün, emeğimiz doğrudan doğruya MEB tarafından patronların insafına terk ediliyor."

∗∗

SORUNLAR MECLİS’E TAŞINDI

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, özel okul öğretmenlerinin uğradığı hak gasplarını TBMM gündemine taşıdı. “Özel okullarda çalışan öğretmenlerin hak gasplarına uğradıkları yönünde pek çok şikâyet tarafımıza iletilmekte ve kamuoyuna yansımaktadır” diyen Şık şöyle devam etti: “2014’te yapılan taban maaş düzenlemesiyle birlikte asgari ücretle, hatta bazı kurslarda asgari ücretin dahi altındaki ücretlerle çalıştırılan öğretmenlerin ayrıca ara tatillerde ve yaz tatillerinde çalıştırıldığı sistematik angaryaya maruz bırakıldığı öne sürülmektedir.”

Şık, Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

• 2014 yılında özel okul öğretmenlerinin elinden alınan taban maaş hakkı, tüm taleplere rağmen hangi gerekçe ile iade edilmemektedir?

• Bakanlığınıza bağlı olarak özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin hak kayıplarını gidermek için herhangi bir hukuki veya idari çalışma yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa bu çalışmaların içeriği nedir?

• Tüm şikâyetlere rağmen ara tatillerde ve yaz tatillerinde ders planlamaya devam eden özel okulların varlığı göz önünde bulundurulduğunda Bakanlığınız tarafından gerekli denetimleri yapmamak, patron ve idarecileri denetim öncesi bilgilendirmek iddialarına yönelik görevlerini kötüye kullanan il millî eğitim müdürleri ve diğer kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma başlatılacak mıdır?