Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nin 2019’da kullandığı tıbbi malzemelerin giriş ve çıkış miktarları arasında uyumsuzluklar bulunduğu tespit edildi. Yetkili kişinin firma çalışanlarıyla ilişki kurduğu vurgulandı.

Sağlık vurgunu
Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

Berkay SAĞOL

Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 2019 yılında tek seferlik tıbbi malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi, alım süreçleri ve stok yönetiminde usule aykırı işlemler yapıldığı konusuyla inceleme yapıldı. Geçen yıl eylül ayında hazırlanan teftiş kurulu raporunda sorumlulara çeşitli cezalar verildiği ancak zamanaşımı nedeniyle disiplin cezalarının uygulanamadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği Tıbbi Deposu’nda usule aykırı işlemler yapıldı. Stok sisteminde iğne, enjektör, bandaj, tek kullanımlık eldiven ve maske gibi malzemelerin giriş ve çıkış miktarları arasında uyumsuzluklar bulunduğu belirlendi. Bir kısım malzemeyi kimin teslim aldığı belli değil. İmzası bulunmayan fişler bulunuyor. Ayrıca toplu şekilde tüketim çıkışları yapıldı ve bu çıkışlar kayıtlarda da yer almıyor. Bu malzemelerin hastalarda kullanılıp kullanılmadığının teyit edilemediğinin aktarıldığı raporda, toplu tüketim çıkışları nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi. Tüketilmeyecek stok bulunmasına karşın ihtiyacın üzerinde yeni alımlar yapıldığı da raporda ifade edildi. Kurumun, DMO Sağlık Market alımlarında ihtiyaçların belirlenmesi sürecinin mevzuata uygun şekilde yürütülmediğine de vurgu yapıldı.

Müfettiş tarafından hazırlanan raporda, dönemin Taşınır Kayıt Yetkilisi İsmail Hakkı Barmaksız’ın Mal Yönetmeliği’ne aykırı toplu çıkışlar yaptığı aktarıldı. Barmaksız’ın stok hareketlerinde gerçeğe aykırı ve usulsüz değişiklikler yaptığı ifade edildi. Ayrıca Barmaksız’ın kayıtlarda karşılığı olmayan malzemelerin çıkışını teslim alan imzası olmaksızın gerçekleştirdiği belirlendi. Barmaksız’ın bu işlemleriyle tıbbi malzemeleri kayıtlardan usulsüz şekilde düşerek kamu zararına sebebiyet verdiğine vurgu yapıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ İLE YAKIN İLİŞKİ

Barmaksız’ın Başhekimliğe malzeme temin eden firma yetkilileri ile yakın ilişkiler kurduğunun da altı çizildi. Barmaksız’ın Devlet Malzeme Ofisi talep dönemlerinde Başhekimliğin ihtiyacının bulunmadığı iğne, eldiven, maske, bandaj gibi malzemelerin eklediği veya talep miktarlarının arttırılmasına sebep verdiği ifade edildi. Bu nedenle 1/8 oranın aylıktan kesme ve 30 ihtar puanı cezası alması gerektiği kaydedildi. Barmaksız’ın ayrıca Manisa dışında başka bir sağlık tesisine atanmasının da uygun olacağı ifade edildi. Yaşananlarda sorumluluğu bulunan bir diğer kişi ise Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Kesgin oldu. Hastalarda kullanıldığı ispat edilemeyen malzemeler nedeniyle oluşan 70 bin 784 TL’lik kamu zararının Barmaksız ve Kesgin’den alınmasının uygun olacağı da belirtildi.

Kesgin’in mevzuata aykırı işlemler ile düzenlenen usulsüz belgeler konusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kusurlu davrandığı belirlendi. Bu gerekçeyle 30 ihtar puanı verilmesi gerektiği dile getirildi. Hastalarda kullanıldığı ispatlanamayan malzemeler nedeniyle oluşan 45 bin 875 TL’lik kamu zararının, Hüseyin Kesgin ve Taşınır Kayıt Yetkilisi Nilgün Karahan Koçak’dan tahsilinin uygun olacağı belirtildi.

Müfettiş raporunda, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç’ın bir yönetici olarak gerekli dikkat ve özeni göstermediğinin altı çizildi. Raporda, “90 kalem tıbbi sarf malzeme alım ihalesine ilişkin düzenlenen ve pahalı nitelikteki bir kısım malzeme için ihtiyacın üzerinde miktarlarda talep bulunan ihtiyaç tespit tutanağında imzasının bulunduğu” denilerek, resmi belge, araç ve gereçlerin kullanılması konusunda kusuru olduğu gerekçesiyle 30 ihtar puanı cezası ile cezalandırılması gerektiği belirtildi.