12. Kalkınma Planı’nda sağlıkla ilgili hedeflere ulaşılamadığı görüldü. Aile hekimi başına düşen nüfus sayısı hedefi bir önceki planda olduğu gibi 2.700 olarak yer alırken, uzmanlar ‘‘Sorunları çözecek planlamalar yapılamıyor’’ dedi.

Sağlıkta hedefler yine tutmadı
Aile hekimi başına düşen nüfusun 3 bin 500’lerde olduğunu belirten hekimler, "Doğru planlama yapılmalı" dedi

Sibel BAHÇETEPE

İktidarın sağlık politikalarındaki hedefleri yine tutmadı. 2024-2028 dönemini kapsayan ve Meclis’e sunulan 12. Kalkınma Planı’nda, özellikle aile hekimliği ve üniversite hastaneleri ile ilgili hedefler dikkat çekti. Planda bir önceki kalkınma planında olduğu gibi aile hekimliği başına düşen nüfus sayısının 2 bin 700’e düşürüleceği belirtildi. 10 yılı kapsayan son iki kalkınma planında hekim başına düşen nüfus sayısında hedefin aynı kalması dikkat çekti. Bu durum ise sağlık hizmetlerinin planlamadan uzak ve sorunların çözülemediğinin en açık göstergesi olarak yorumlandı. Üniversite hastanelerinin etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacağının belirtilmesi de kötü yönetimin itirafı olarak değerlendirildi.

İktidarın 2023 yılı hedefleri arasında bulunan "Hedefimiz; aile hekimi başına ortalama 2015’te 3 bin 200, 2019’da 2 bin 550, 2023’te 2 bin nüfusun düştüğü bir yapıyı gerçekleştireceğiz" söylemleri yine tutmadı. 2010’da ülke geneline yayılan aile hekimliği sistemi adeta alarm vermeye başladı. Bu durum Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan 2024-2028 yılını içeren 12. Kalkınma Planı’na da yansıdı.

MECLİS’E SUNULDU

Geçen hafta Meclis’e sunulan Kalkınma Planı’nda özellikle aile hekimliği ve üniversite hastanelerinin durumuna ilişkin görüşler dikkat çekti. Kalkınma Planı’nın hedeflerine ulaşmasındaki en önemli unsunlardan birinin sağlık hizmetleri olduğu vurgulanırken, özetle şu hususlar yer aldı: "Bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliği ve niceliğinin arttırılması sağlanacaktır. Bu çerçevede, aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle aile hekimi başına nüfusun 3 bin 40’tan 2 bin 700’e düşürülmesi hedeflenmektedir. Üniversite hastanelerinin yönetim modeli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu fonksiyonları itibarıyla etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

SIKINTILAR ARTIYOR

Balıkesir Tabip Odası eski başkanlarından Dr. Fikret Şahin, 12. Kalkınma Planı’nda hedeflerin çok gerisinde kalındığının ortaya çıktığını belirterek, "2019-2023 yılını kapsayan Kalkınma Planında, aile hekimliği başına düşen nüfusun 5 yıl sonra 3 bin 207’den 2 bin 700’e indireleceği hedeflenmişti. 2024-2028 yılını kapsayan planda ise aile hekimliği başına düşen nüfus sayısının 3 bin 40’tan yine 2 bin 700 olacağı hedeflendi. Her iki kalkınma planının kapsadığı 10 yıllık periyotta aile hekimi başına düşen nüfus sayısında hedef aynı kalmıştır" dedi. Şahin, özetle şunları söyledi: "Yurttaşların randevu alamamaları, sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Ayrıca tetkiklerin çok uzun zamanlar sonrasında ancak yapılabilmesi veya yapılamaması, hekimlerin yurtdışı göçlerinin ve sağlıktaki şiddetin her geçen gün artması da sağlık hizmetleri alanında yaşanılan sıkıntıların giderek artmasına neden olmuştur. Ayrıca planda üniversite hastaneleriyle ilgili hedefler bu hastanelerinin içine düşürüldüğü kötü durumun itirafı niteliğindedir. Bunun en önemli nedeni de AKP iktidarının üniversite hastanelerine yeterince kaynak ayırmayarak, şehir hastanelerinin önünü açmak isteğidir."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise şu an da ülkede bir aile hekimi başına düşen nüfus ortalamasının 3 bin 500’lerde olduğunu belirterek "Sağlık Bakanlığı, aile hekimine düşen ortalama nüfusu 3 bin olarak veriyor ama bu böyle değil. Türkiye genelinde iki bin kadar sanal yani nüfusu olmayan aile hekimleri var. Bunlar da ortalamaya katılınca 3 bin rakamı çıkıyor ama bu da gerçekçi değil. Aile hekimi başına düşen nüfus hızla azaltılmalı" dedi. Bunun olmaması durumunda koruyucu sağlık hizmetlerinin nitelikli verilemeyeceğini belirten Kırımlı, "Günde 60-70 poliklinik yapılıyor. Oradan ancak ilaç yazma, tetkik yapma gibi işlemler ne yazık ki yapılır hale geliyor" diye konuştu.

∗∗∗

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNE TEPKİ

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Sağlık Bakanlığı’nın 2024 bütçesine tepki gösterdi. Kaya, açıklamasında, özetle şunları söyledi: "2023 için 293 milyar 368 milyon başlangıç ödeneği talep eden bakanlığın 2024 için talep edilen bütçesinin 2023’e göre 2,5 kat artarak 732 milyar 562 milyon TL’ye çıktığı görülmektedir. Ülkemizde halkımızın kamusal sağlık hizmetine ulaşmasının son yıllarda giderek zorlaştığını bilirken, sağlık hizmeti ek katkı paylarının ise depremin etkilerinin hâlâ devam ettiği kentlerin depremzedelerinden yeniden alındığını bildiğimiz bir zamanda bu bütçe neye göre artmaktadır? Daha önemlisi kime hizmet edecektir?"