Sağlık alanında bir takım düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’nde kabul edildi. Sağlıkçılar “Bu düzenlemeler sağlık alanındaki soruları daha derinleştirecek.” dedi.

Sağlıkta yeni bir kaos yaşanabilir
Diş hekimleri dün Ankara’daki Milli Egemenlik Parkı’nda açıklama yaptı. (Fotoğraf: ANKA)

Haber Merkezi

Tartışmalara yol açan ve sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sağlık meslek örgütleri "Sağlık alanı yeni bir kaosa daha sürüklenmiştir. Yaşanacak tüm olumsuzluklardan bu yasaya oy veren milletvekilleri ve uygulamayı canhıraş savunan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır." dedi.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasa ile sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Ebelerin görev tanımında değişikliğe gidilecek. Buna göre, ebeler aktif olarak doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi kazanacak. Yeni mezun diş hekimleri bağımsız muayenehanelerde aktif görev alabilecek. İlaç ruhsatlandırma sürecinde de bir takım değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme ile yeni ilaç ruhsatı almak isteyen ilaç firmalarının ürün analizleri Sağlık Bakanlığı’nca yapılmayacak, firma beyanı yeterli olacak.

DİSİPLİN CEZASI

Yapılan değişiklikle, ek ödemenin yapılabilmesi için disiplin cezası almamış veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin haklı bir nedene dayanmaksızın ihlali nedeniyle ikaz edilmemiş olmak gerekecek. Ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ek ödeme, uyarma cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, kınama cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmayacak.

BAKANLIK SORUMLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Tüm itirazlarımıza rağmen kabul edilen bu yasa halkın sağlığını değil, ilaç şirketlerinin menfaatlerini önceleyen, sağlık emekçileri ve hekimleri baskı altına alarak köleleştirme yasasıdır. İş barışını ortadan kaldıran, sağlık personelinin emeği sonucu hak ettiği ücretin lütuf gibi sunularak hukuk dışı, keyfi ağır yaptırımlar içeren bir ceza yasasıdır. İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı çok sayıda hüküm içermektedir. Bu haliyle sağlıkta şiddet içeren bir yasadır. Bu şiddet ekonomik şiddettir" dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada ise "Sağlık alanı yeni bir kaosa daha sürüklenmiştir. Yaşanacak tüm olumsuzluklardan bu yasaya oy veren milletvekilleri ve uygulamayı canhıraş savunan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır. Dediğimiz gibi: Sağlık emekçilerini, meslek örgütlerini, sendikaları ve halkın örgütlü yapılarını dahil etmeden apar topar geçen bu yasa bizim için yeni mücadele alanıdır" denildi. Eczacılar da ilaç ruhsatlamalarında yapılan değişikliğe karşı çıkmış "Firma beyanının yeterli olması kabul edilemez. Halk sağlığını bozacak, vatandaşın denek olarak kullanılmasına neden olacak bu kanun teklifini kabul edemeyiz" demişti.

∗∗∗

ANKARA’DA EYLEM YAPILDI 

Diş hekimleri ve sağlık emek meslek örgütleri, TBMM Çankaya Kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada, özetle "Kamuda diş hekimi istihdamı artırılmalı, performans baskısı kaldırılmalı, diş hekimleri ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için caydırıcı yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı" denildi.