Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, vekil seçilen kabine üyelerinin görevlerine milletvekili andı içene kadar devam edebileceğini öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi
Saray’dan bakanların vekil seçilmesiyle ilgili açıklama: Andiçmeye kadar görevleri sürer
Fotoğraf: DepoPhotos

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, milletvekili seçilen kabine üyelerinin bakanlıklarının düşmesi gerektiğine yönelik tartışma sonrası bir açıklama yaptı. Uçum, bakanların, milletvekili andı içene kadar görevlerine devam edebileceğini öne sürdü.

Twitter hesabından açıklama yapan Uçum, “Bakanların milletvekili seçilmesi halinde, yasama görevi yapma statüsü kazanma anlarına (andiçmeye) kadar olan süre zarfında bakanlık görevlerini sürdürmeleri açısından hukuki bir engel yoktur” ifadelerini kullandı.

Ancak bağımsız hukukçuların görüşleri ise aksi yönde. BirGün’e konuşan idare hukukçusu, Prof. Dr. Metin Günday ve eski YARSAV Başkanı, Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, bakanların görevlerini bırakmaları gerektiğini belirtmişti.

Mehmet Uçum’um Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:

Milletvekili seçilen bakanların milletvekili seçildikleri anda bakanlık görevinin sona ereceği şeklindeki değerlendirmeler hukuki dayanaktan yoksundur.

Milletvekilliği statüsünün kazanılma anına ilişkin olarak Anayasada açık bir hüküm yer almıyor. Bununla birlikte Milletvekili Seçim Kanunu’nun 35. maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun içtihatları çerçevesinde milletvekilliği statüsü il seçim kurulunun seçilen milletvekilini ilan etmesiyle kazanılıyor. Milletvekili statüsünün kazanılması yasama görevi yapma hariç diğer haklardan (özlük haklarından) yararlanmayı sağlıyor.

Fakat milletvekilliği statüsü ile milletvekilinin yasama görevi yapma statüsü bir ve aynı değildir. Başlama anları da farklıdır. Anayasanın 81. maddesinde ile TBMM İçtüzüğünün 3. maddesinde, seçilen milletvekillerinin göreve andiçme ile başlayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda milletvekillerinin yasama görevi yapma statülerinin başlangıç anı da andiçmenin tamamlanmasıdır.

Dolayısıyla mevcut düzenlemelere göre, milletvekili olarak seçilen bakanların yasama görevi yapma statüleri de andiçme ile kazanılacaktır. Andiçene kadar mevcut bakanların yasama görevleri başlamayacağından, bakanlık görevlerinin de sona ermesi söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca Anayasamızın 106. maddesinde öngörülen TBMM üyelerinin bakan veya Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmaları halinde üyeliklerinin sona ereceği hükmü mevcut bakanlar için uygulanamaz. Çünkü milletvekili adayı olan mevcut bakanlar atandıkları tarihte zaten milletvekili statüsüne sahip değillerdi. Öte yandan mevcut bakanların milletvekili seçilmesi halinde bakanlık görevinin sona ereceğine ilişkin mevzuatımızda açık bir hüküm de yer almıyor. Fakat iki görevin birleşmesi de yasaktır. Bu yasak ancak milletvekili seçilen bakanların yemin etmesiyle devreye girer. Yemin eden milletvekilinin bakanlık görevi (daha önce çekilmemişse) yeminle kendiliğinden sona erer.

Diğer bir anlatımla, bakanların milletvekili seçilmesi halinde, yasama görevi yapma statüsü kazanma anlarına (andiçmeye) kadar olan süre zarfında bakanlık görevlerini sürdürmeleri açısından hukuki bir engel yoktur.

Buna göre, bakanlık görevinde bulunup milletvekili seçilenler andiçinceye kadar bakanlık görevini yerine getirebilir. Milletvekili seçilen ancak henüz andiçmeyen bakanlar yeni atanan bakanlara görevlerini devredebilir. Devir teslim işleminden sonra Meclis’te andiçerek yasama görevlerine başlayabilir.