Savaşın hep kaybedeni: Doğa
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Türk Toraks Derneği, savaşların neden olduğu can kayıplarının yanı sıra çevre ve ekoloji katliamına da neden olduğunu belirtti. Dernekten yapılan açıklamada, savaşların patlamalardan iklim krizine uzanan ve hak ihlallerine neden olan bir başka boyutuna dikkat çekildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil, “Dünya, maalesef 21. yüzyılda da savaşların acımasız gerçeğiyle yüz yüze gelmeye devam etmektedir. Çevre ise çoğunlukla savaşın gizli bir kurbanı olarak kalmaktadır. Çevresel zararlar, yerel halkın özellikle de kırılgan gruplardan kadınların, çocukların ve yaşlıların refahını, sağlığını, hayatta kalma şansını tehdit ederken, savunmasızlığını on yıllarca artırabilmektedir. Öte yandan hayvanlar, bitkiler ve nihayetinde ekosistem de derin yok oluş tehlikesiyle karşılaşmaktadır.”