Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP Milletvekili Kayıhan Pala, 3 temel başlığa vurgu yaparak Sayıştay raporlarında şehir hastaneleri için tespit edilen sorunların çözülüp çözülmediğini sordu.

Kaynak: Haber Merkezi
Sayıştay raporları Meclis gündeminde: CHP’li Pala'dan Bakan Koca’ya 3 soru
Fotoğraf: Depophotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, AKP hükümetlerinin övünerek ortaya koyduğu, hem sağlık hem de ekonomi politikaları açısından kamunun yararına olmayan ancak buna karşın ülke çapında sayısı her yıl artan şehir hastanelerindeki hata, eksiklik ve yanlış işleyişlerle ilgili son durumu Sağlık Bakan’ı Fahrettin Koca’ya sordu.

Soru önergesi ile; 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Sağlık Bakanlığı idaresi için oluşturulan Sayıştay Denetim Raporları'ndaki bulguları soran CHP’li Pala, 3 temel başlığa dikkat çekti.

"TESPİT EDİLEN SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ MÜ?"

Tespit edilmiş sorunların çözülüp çözülmediğini, sorun giderilmeyen başlıklarda sorumluluğu olan yöneticilere karşı cezai yaptırım yapılıp yapılmadığını soran Pala, şu ifadeleri kullandı: 

"TBMM’ye her yıl Bakanlıklar adına yapılmış Sayıştay Denetim Raporları sunuluyor. Sağlık Bakanlığı idaresi için oluşturulan raporlarda her yıl birçok hata, eksiklik ve yanlış işleyiş tespit edilmiş. Bu tespitler içinde şehir hastanelerinin mali, idari ve hukuki işleyişindeki sorunları da ortaya koyan birçok bulgu var. Bu üç başlıkta ortaklaşabilecek şekilde; sadece şehir hastaneleri için 2020 yılında 36, 2021 yılında 8 ve 2022 yılında bir başlık ve 18 alt başlıkla tespit edilmiş sorunlar var. Bu sorunlara yönelik Bakanlık tarafından ne yapıldığını; çözülmeyen sorunlar var ise hangileri olduğunu ve son olarak sorun giderilmeyen başlıklarda sorumluluğu olan yöneticilere karşı cezai yaptırım olarak ne yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Sağlık Bakanı bu sorularıma yasal süresi olan 15 gün içinde cevap verip kamuoyunu aydınlatmalıdır. Sağlık politikası olarak kamu adına yanlış bir seçim olan şehir hastanelerinin beraberinde getirdiği her sorun vatandaşların aleyhine sermayenin ise lehine olarak işliyor."

Pala’nın Bakan Koca’ya yönelttiği soru önergesindeki 3 ana başlığa ait sorunlar şunları içeriyor:

MALİ ALANDA

"Bilanço, bakiye, aktarım, finansal kiralama, muhasebeleştirme, borçlanma, mali tablo, taahhüt ve ödemelerde izleme sorunu, zarar, sabit yatırım revizyonunun yapılmaması, enerjide eksik ölçüm bedeli ödenmesi, raporlama, kayıt tutma, finansal kiralama işlemlerinde hatalı maliyetleme, olmayan hizmete karşı garanti ödemeler, sabit yatırım revizyonunun yapılmaması, tahsilat sorunları vb."

İDARİ ALANDA

"Kullanımdaki taşınmazların durumu, işletme, yatırım ve işletme revizyonu, tesis, lisans ve izin, yapılaşma, satın alma, ihtiyaç planlaması etkinliği, ekipmanların bakım ve onarımı, ihale sonrası sorunlar, hizmet değişikliği sorunları, ticari alanlara ilişkin sorunlar, yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin revizyonlar, laboratuvar hizmetlerinde yöntem beyanı belirlemelerine göre gecikmeler, cihazların kurulmasında gecikmeler ve beraberinde bazı tetkiklerin çalışılamaması, hizmet değişikliği sorunları, ticari alanlara ilişkin hususlar, fayda maliyet analizleri yapılmaması, yedek parça hususunda uygulama birliği olmaması vb."

HUKUKİ ALANDA

"İrtifak hakkı, ipotek, yatırım sözleşmelerindeki yaptırımlar, özkaynak kuralı ile ilgili sorunlar, onaysız faaliyet sürdürme, mal ve hizmet alım protokollerindeki sorunlar, değişen durumlar için sözleşme revizyonuna gidilmemesi, nihai tamamlama süreçlerinin yürütülmemesi, idarece feshedilen sözleşmeye uymayan şirketler sorunu, taahhütte rağmen tesis edilemeyen işlemler, yer tesis edilmeden başlanan inşaatlar ve beraberindeki revizyon sorunları, şirketlerle sözleşmeye rağmen atıl kalan cihazlar, sözleşmeye aykırı düzenlenen ön alımlar, pazar testi sonuçlandırılmayan hizmetler, ödemelere ilişkin hukuki uyumsuzluk ve diğer sorunlar, hükümsüz hale gelen bilirkişi raporları, hizmetlerde sözleşme hükümlerine uygun olmayan hususlar, sözleşmelerde usulsüzlükler, çok sayıda istemin  dış laboratuvarda çalışılması sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar vb."