12. Kalkınma Planı’nda yer alan hedefler eğitimim tamamen sermayeye göre şekillendirmek istendiğini ortaya koydu. Eğitimci Aydoğan, kamusal eğitimin tümüyle yok edilmek istendiğine dikkat çekti.

Sermayeye göre eğitim dizaynı!

Kardelen TATAR SİNECAN

İktidar eğitime ilişkin yıllardır hedefleyip hayata geçiremediği birçok uygulama 12’nci Kalkınma Planı’nda yer aldı. Planda özel sektörün desteklenmesi, meslek liseleriyle sermayenin işbirliği, idarecilerin profesyonel yöneticiler haline getirilmesi, eğitimcilerin uzun süre itiraz ettiği performans sistemi gibi birçok uygulama yer aldı. En dikkat çekici olan ise yine müfredat değişikliğinin hedeflenmesi oldu. Eğitime dair birçok hedefi hayata geçiremeyen iktidar bu planda yer alan maddeleri hayata geçirerek eğitimi tamamen piyasanın hizmetine sunmayı amaçlıyor. Planda eğitimcilerin, öğrencilerin ve velilerin talepleri ise yer almadı.

Planda yer alan bazı maddeler şöyle:

• Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilerek gerekli önlemler alınacaktır.

• Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacaktır.

• Öğretim programları milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek, dijital içeriklerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.

• Mesleki eğitimde ders seçimi dâhil karar alma süreçlerine özel sektörün ve ailelerin katılımı sağlanacaktır.

• Özel öğretimde niteliğin artırılması için etkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir

• Özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarına verilen devlet desteği kalite standartları gözetilerek verilecektir.

• Mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliği artırılacaktır.

• Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dâhil uzun vadeli işbirliği sağlanacaktır.

• Üniversitelerin yönetişimi geliştirilecek, bu kapsamda, yerelde mütevelli heyet veya istişari mahiyette mekanizmalar oluşturularak üniversite - özel sektör - yerel yönetim - STK işbirliği güçlendirilecektir

• Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modelleri geliştirilecektir.

LAİKLİĞE SON DARBE VURULACAK

Plana ilişkin BirGün’e konuşan BirGün Yazarı, Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan şunları söyledi: “12. Kalkınma Planı’nda eğitimle ilgili yer alan maddeler seçim sonrası eğitimde ve yaşamın tüm alanlarında siyasal İslam rejimi inşası ve eğitimin piyasalaştırılmasının daha da hızlandırılacağının açık göstergesidir. Planda müfredat değişikliğine gideceği açıkça düzenlenmiştir.

21 yıl süresince müfredat değişikliği noktasında atılan her adımda laik, bilimsel eğitim hedef alındı. Kalkınma Planı ile birlikte laikliğin kalan son kırıntılarının da yok edileceği açık olarak görülmektedir.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın geçmişte Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği yönetim kurulu üyeliklerinde bulunması da müfredat değiştiğinde bizleri nelerin beklediğinin de ilanıdır.”

Feray AYTEKİN AYDOĞAN
BirGün Yazarı, Eğitimci

OKULLAR TİCARİ İŞLETME OLACAK

AKP’nin 21 yıldır kamusal eğitimi hedef aldığına dikkat çeken Aydoğan şöyle devam etti: “Eğitim yöneticilerinin profesyonelleştirilmesi maddesi okulların bir ticari işletme haline getirileceği, öğrencilerin eşit, parasız, kamusal eğitim hakkını bir hak olmaktan çıkararak eğitimin tamamen piyasalaştırılmasını da amaçlamaktadır. Okul bazlı performansın getirileceği düzenlemesi ise eğitim emekçileri açısında esnek, güvencesiz çalışma koşullarının daha da artacağını göstermektedir.

Öğrencilerin kamusal eğitim hakkı, ücretsiz okul yemeği, barınma hakkı için bütçe yok diyen siyasi iktidar kalkınma planında halkın bütçesinin özel okul patronlarına aktarılmaya devam edeceğini de açıklamaktadır. 12. Kalkınma Planı ile laik ve kamusal eğitime en büyük darbelerden birinin daha hazırlığı yapılmaktadır.”