SES İzmir Şubeleri maaşlarda vergi adaleti için İzmir’deki 4 Aile Sağlığı Merkezi’nde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyerek süresiz eylem başlattı.

SES’ten vergide adalet eylemi: Süresiz eylem başlatıldı

BİRGÜN EGE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubeleri çalışanlarından kesilen ek vergilerden vazgeçilmesi, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla yüzde 15 ile sınırlanması talebiyle İzmir’deki 4 farklı Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) açıklama yaptı.

Talepler gerçekleşene kadar her çarşamba günü olacak şekilde süresiz eylem başlatıldı.

"SORUNLAR YIĞIN OLDU"

Karşıyaka 9 No’lu ASM’de yapılan açıklamada TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan, "Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) de sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden alınan vergi artık dayanılmaz hale gelmiştir. Giderek artan kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci yarısından itibaren yaklaşık yüzde 35 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Elbette ASM’lerde çalışan emekçilerin tek sorunu vergi yükü değildir. Yığınla sorunlarımız birikmiş durumdadır" dedi.

Kamusal sağlık hizmetlerinin işletme mantığı içerisinde verilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Uyan, "Bu sisteme eleştirilerimiz bakidir. Koruyucu sağlıklı hizmetlerinin öncelediği bütüncül bir yaklaşıma dair mücadele ve taleplerimiz devam edecektir. Bu taleplerden de biri de uygulanan vergi adaletsizliğidir. Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Amacımız vergide adalet ve sabit yüzde 15 vergi. Milyarlarca liralık ihale yapanlardan, kuyumculardan, fabrika sahibi olanlardan alınmayan vergiler bizden bordro üzerinden alınıyor" diye konuştu.

Uyan, şunları dile getirdi: "ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla yüzde 15 ile sınırlanması talebiyle, 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren tüm ASM’lerde her çarşamba günü süresiz eylemleri başlatıyoruz. Tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. Bugün başlattığımız bu eylemler ile ülkenin birçok ASM’si önünde çoban ateşleri yakıyoruz. Bu çoban ateşlerinin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz. Birleşerek mücadele edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz."