EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Yiğit, Demokrat Mühendisler olarak birleştiklerini söyledi. Yiğit, “Şube, üyelerinin hakkını savunma mücadelesinde öncü gücü olma özelliğini kaybetti.” dedi.

Şimdi EMO’yu kazanma zamanı
Ciran Gezik ve Ali Yiğit, BirGün Ankara Büro’sunu ziyaret etti. (Fotoğraf: BirGün)

Oktay EVSEN

TMMOB'ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube 27. Dönem Genel Kurulu’nu 24-25 Şubat tarihlerinde yapacak. Genel Kurul’da Mavi Liste’den yarışacak olan EMO 36. ve 37. dönem YK Başkanı Ali Yiğit ile konuştuk. Yiğit, Demokrat Mühendisler olarak bu genel kurulda güçleri birleştirdiklerini, tek liste ile seçime gireceklerini söyledi. “Ya iktidar güdümlü ya da üyelerini esas alan bir EMO Ankara Şubesi olacak” diyen Yiğit, işsizlikle mücadele eden mühendislerin geleceğe dair kaygılarını anlattı.

Önceki dönem AKP-MHP yanlısı yapı olan Frekans Mühendisler Platformu seçimi kazanmıştı. Bu yıl Demokrat Mühendisler güçlerini birleştirerek seçime giriyor. Bu dönemki seçimlerin önemini anlatır mısınız?

Karşı taraf sadece AKP-MHP değil, orası bir kutsal ittifak gibi... Büyük Birlik Partisi var, Saadet var, DEVA var. Omurgasını AKP, MHP oluşturuyor. Bunun karşısında Demokrat Mühendisler var. Demokrat Mühendisler, 12 Eylül Darbesi’nden sonra odalarda devam eden siyasi yapıların tümünü kapsayan bir yapı, şemsiye yapılanması diyebiliriz. Bu ittifakın ana omurgasını da aslında devrimciler, sosyalistler oluşturuyor. Zaman zaman sosyal demokrat ya da kendilerini çağdaş mühendisler diye ifade edenler, farklı yerlerde konumlanmışlardı. AKP-MHP her yeri mümkün mertebe ele geçirmeye çalışıyor. İş başa düşünce aslında birleşebiliyoruz. Yani karşıda çok ciddi bir grup var. İktidardan beslenebiliyor; maddi-manevi olarak. Bizim ulaşamadığımız yerlere bir telefonla ulaşabiliyorlar. Gücü buradan alıyorlar. Biz ister istemez birleşmek durumundaydık. Geri kazanmak için mücadele ediyoruz. EMO Ankara Şubesi aradan geçen iki yıllık süreç sonunda uzun yıllardır ilk kez üyelerinin mesleki ve demokratik haklarını savunma mücadelesinin öncü gücü olma özelliğini kaybetti ve demokratik kamuoyundan, üyelerinden uzaklaştı. Dönem boyunca meslektaşların ihtiyaç duydukları konularda mesleki ve teknik destek verilmedi.

Demokrat Mühendisler kim, anlatır mısınız?

Bizim asli siyaset yapma biçimimiz ‘meslek siyaseti’. Yani meslektaşların temel mesleki sorunları ve özlük hakları üstünden bir siyaset kurgulamaya çalışıyoruz. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sadece üyelerin teknik anlamdaki sorunlarını çözme değil, diğer özlük haklarına yönelik memlekette olup biten olaylara refleks veren topluluğuz. Karşı taraf hiç üyelerin hayatına dokunacak bir iş yapamıyor. Çünkü maaşların düşüklüğünden şikâyet etseler, iktidar karşılarında. Özellikle serbest çalışan üyeler iki yıllık dönem içerisinde ihtiyaç duydukları hiçbir teknik veriye ulaşamıyorlar. Muhatap bulamıyorlar. Ciddi bir boşluk oluşmuş durumda.

Demokrat Mühendisler, siyaset dışı kalma anlayışının tam tersine; her koşulda ve her zaman ülke gerçeklerinin farkında olan, siyaseti partizanlık, yandaşlık yapmak olarak değil, ülkenin, halkın ve meslektaşın zararına olanı eleştirip, yararına olanı desteklemek olarak görür. Cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları konularında çalışmalar yürütmeyi hedefler. Çevre, enerji, iklim, teknoloji konularında çalışmalar yürüten, dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışını savunan bir yaklaşımı benimser. Enerji politikaları dâhil tüm alanlarda kamusal yaklaşımları savunur.

Mühendislik mesleği yıllar içerisinde itibarsızlaştırılan bir konuma itildi. Geçtiğimiz dönem TMMOB, bu sorunlara dikkat çekmek için “Boşuna mı okuduk?” kampanyası başlatmıştı. Genel olarak mühendislerin karşılaştığı sorunları özetler misiniz?

Türkiye'de planlama fikri reddedildiği için her aklına gelen, parası olan bir üniversite açıyor. Ne öğretim üyesi, ne laboratuvar olanağı var. İnsanlar buralardan eğitim almadan mezun oluyorlar. Bu elbette mezun olanların suçu değil. İkinci problem ise Türkiye'de ciddi bir mühendislik alanında istihdam sıkıntısı var. Bu da doğrudan yine planlamayla ilgili… Yani planlı ekonomiyi reddettikleri ve her şeyi piyasaya terk ettikleri için böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Mezun olanların büyük çoğunluğu ne yazık ki işsiz ya da ara eleman statüsünde çalıştırılıyor. İnsanlarda işsizlik nedeniyle bunu kabulleniyorlar. Mühendislik alanı dışında işlerde çalışıyorlar. Genç mühendisler ayrı sorun yaşıyor, kadın mühendisler ayrı sorun yaşıyor. Yaşanan sorunların dile getirebileceği mekanizmalar meslek odalarıdır.

Demokrat Mühendisler olarak önümüzdeki çalışma döneminde mühendisleri asgari ücretinin altında çalıştırılan işyerlerini denetleyecek, SGK tarafından tek taraflı olarak fesh edilen “Asgari Ücret Protokolü”nün yeniden uygulamaya girmesi için mücadele edeceğiz. Kamuya alımlarda yeterli istihdam, mülakatsız ve adil atama için çalışacağız. Kamuda çalışan mühendislerin, ek gösterge başta olmak üzere, ücret, mali sorumluluk tazminatı, emeklilik hakları, özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılacak, ilgili sendikalar, platformla birlikte mücadele edeceğiz.

Seçimlere kısa süre kaldı. EMO Ankara Şube üyelerine nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?

Ya yeniden üyeden kopuk, iktidarın güdümünde bir EMO Ankara Şubesi olacak ya da üyelerinin sorunlarını esas alan mücadeleci, onların haklarını savunan, ona uygun teknik, sosyal, her çeşit etkinliği yapan bir yönetimi tercih edecekler. Toplum ve üye çıkarları doğrultusunda hareket eden, siyaset dışı kalma anlayışının tam tersine; her koşulda ve her zaman ülke gerçeklerinin farkında olan, ülkenin, halkın ve meslektaşın zararına olanı eleştiren, yararına olanı destekleyen anlayışı savunuyoruz.