SOL Parti, zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine ilişkin yönetmeliğin derhal yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtti, "Zeytinliklerimizi, doğayı, yaşamı korumanın tek yolu doğa-yaşam katili bu iktidarı birleşik mücadelemizle alaşağı etmekten geçiyor" açıklamasını yaptı.

SOL Parti: Zeytinlikleri maden şirketlerinin yağmasına açan yönetmeliği reddediyoruz

SOL Parti, zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine ilişkin yönetmeliğin derhal yürürlükten kaldırılması gerektiğini kaydetti. Yapılan açıklamada, "Zeytinlikleri yok edecek maden işletmelerinde kamu yararının kırıntısı dahi yoktur!" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine eklenen yeni karara göre, “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak” Bakanlık tarafından izin verilebileceği kaydedildi.

SOL Parti, yazılı açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

"Tek adam rejimi doğayı katletme projelerine devam ediyor" denilen açıklamada, "Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine ilişkin bu yönetmelik derhal yürürlükten kaldırılmalıdır" denildi.

"Zeytinlikleri yok edecek maden işletmelerinde kamu yararının kırıntısı dahi yoktur!" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Zeytinliklerimizi, doğayı, yaşamı korumanın tek yolu doğa-yaşam katili bu iktidarı birleşik mücadelemizle alaşağı etmekten geçiyor" vurgusu yapıldı.

SOL Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Kömür için zeytinlikleri talan eden iktidara karşı mücadeleye!

Tek adam rejimi doğayı katletme projelerine devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğine eklediği madde ile zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmasına izin vermeyeceğiz. Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine ilişkin bu yönetmelik derhal yürürlükten kaldırılmalıdır.

Zeytinlik alanlarının yağmalanmasının önünü açacak bu adım enerji krizinin önünü almak için yapılması gereken kamulaştırmanın gerçekleştirilmemesinin sonucudur.

Enerjide kamucu bir strateji benimsenemediğinden, kömüre ve fosile dayalı büyüme stratejine devam kararı alınmıştır. İklim Şurası’nda da fosil yakıtlara dayalı kararlar, tarımsal alanlarda yaşanacak büyük tahribatın habercisi olmuştur. Bu nedenle de zeytinlik alanların korunması, Türkiye’nin fosil yakıta dayalı enerji stratejisinden vazgeçişle yakından ilgilidir.

Bu iktidar tüm kavramların içini boşalttı. Kamu yararı bu iktidar için şirket yararı anlamına gelmektedir. Zeytinlikleri yok edecek maden işletmelerinde kamu yararının kırıntısı dahi yoktur!

Aksine, ekosistemde büyük tahribatlara sebep olup havamızı, suyumuzu, gıdamızı zehirleyen; geleceğimizi tehdit eden faaliyetlere izin verilmesi kamu yararı ilkesinin rafa kaldırılması anlamına gelmektedir. Şirketlerden başka kimseye faydası olmayacak böylesi kararların, zeytinle geçimini sağlayanlar yok sayılarak alınacağı ve kırdan geçinenlerin yaşamları üzerindeki tasarruf hakkını gasp etmeye yarayacağı açıktır.

Zeytinliklerin, tarım alanlarının talanına ve işlev dışı kullanımına izin veren, verimli toprakları maden, enerji ve turizm yatırımlarına açan her türlü yönetmelik iptal edilmelidir. Tarım arazilerine planlanan maden, enerji, turizm gibi amaç dışı kullanıma yönelik her türlü yatırım derhal sonlandırılmalıdır. Zeytinliklerimizi, doğayı, yaşamı korumanın tek yolu doğa-yaşam katili bu iktidarı birleşik mücadelemizle alaşağı etmekten geçiyor."