Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerinin yatak kapasitesinin son 5 yılda üç kat artmasıyla övündü. Bakan Koca’nın tedaviye erişimdeki sorunları görmezden gelmesi ise sağlıkçıların tepkisine neden oldu.

Tedavi olmak işin en zoru
Fotoğraf: İHA

Sibel BAHÇETEPE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkedeki kamu hastanelerinin yatak sayılarını artırdıklarını belirterek bununla övünürken, kamu sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar bir kez daha gündeme geldi. Uzman hekim sayısında artışın yetersizliği, iş yükünün giderek artması ve hastanın sağlık hizmetine erişim sorunu sürerken bakan Koca'nın bu açıklamaları "Bakan halkı yanıltıyor" yorumlarına neden oldu.

Bakan Koca geçen günlerde Meclis'te yaptığı konuşmada, kamu yatak sayılarının artışına dikkat çekerek "2018 yılından önceki 5 yılda toplam yatak kapasitesine baktığımızda kamuda yaklaşık 12 bin artış var. Özel sektör ise 2018'den önceki 5 yılda aynı şekilde 12 bin artmış. Yani aynı oranda artış olmuş. 2018 yılından sonraki 5 yıla baktığımızda kamu hastanelerinde 32 bin 281 artmış. Yani yaklaşık 3 kat. Özel sektör ise 3 bin 747 artmış. Yani kamuya göre 9'da 1 oranında ancak artabilmiş. Kamu mu büyümüş özel mi büyümüş" dedi. Bu açıklamanın gerçekçi olmadığını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya "Sağlık Bakanlığı yatak sayısı oransal olarak uzman hekim sayısından daha fazla artmış ve bu da iş yükünün arttığı anlamına geliyor. Özel sektörün ise yüzde 10’luk yatak artışına karşın yüzde 22’lik uzman hekim artışı olmuştur. Sonuçta ülkede hasta yatağa değil hekime ulaşamıyor. Bakan kamuoyunu oransal artış vermeyerek yanıltıyor" değerlendirmesini yaptı.

'KAMUOYU YANILTILIYOR'

Bakan Koca'nın son dönem artan 32 bin kamu hastane yatağı var dese de bu artışların 27 bin 815'inin 17 şehir hastanesi yatağı olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, "Yani 32 bin yatağın 27 bini bakanlığın değil bakanlığın kirası ile kullandığı yatak.. Kamu özel ortaklığı projesi ile kamunun kullanım hakkı ödediği yatakları kendi yatırımı gibi sunması da kamuoyunu yanıltma... Yani kamu yatakları içinde özel sektör yatağı arttığı gibi salt kamunun yapmış olduğu bir yatırım ya da yatak artışı aslında yok" diye konuştu. Yalçınkaya, özetle şunları söyledi:

"Bakan, kamuoyunu oransal artış vermeyerek yanıltıyor. 163 bin kamu hastane yatağı ile 55 bin 69 özel hastane yatağının sayı artışı yıllar itibarıyla tabii ki kamuda fazla olacaktır. 2018-2022 döneminde kamu hastane yatağı 139 binden 163 bine çıkmış oransal artışı yüzde 17, özel sektörün ise yatak sayısı 50 binden 55 bine çıkmış oransal artışı yüzde 10 olarak kalmış. Ancak aynı dönem baktığımızda; Sağlık Bakanlığı uzman hekim sayısı 43 binden 50 bine çıkmış oransal artışı yüzde 16, özel sektörün uzman hekim sayısı ise 25 binden 30 bine çıkmış oransal artışı yüzde 22. Kamu evet özel sektörden oransal olarak daha fazla yatak artışı yapmış ancak özel sektör kamudan daha fazla oran artışı ile hekim sayısını artırmış. Kamu hastanesi yatak sayısı, oransal olarak uzman hekim sayısından daha fazla artmış ve bu da iş yükünün arttığı anlamına geliyor. Özel sektörün ise yüzde 10’luk yatak artışına karşın yüzde 22’lik uzman hekim artışı olmuştur. Sonuçta ülkede hasta yatağa değil hekime ulaşamıyor.