Türk Hava Kurumu’nu dört buçuk yıldır yöneten kayyum heyeti, genel başkan vekilliği ve yardımcılığı gibi unvanlar oluşturarak koltuğa yerleşiyor. Yeni oluşturulan makamlara da yine kayyum heyeti üyeleri atandı.

THK kayyumları koltuğa yerleşiyor
Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel görevi Kemal Yurtnaç'a devretmişti. (Fotoğraf: THK)

İsmail ARI

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu (THK) tam 1.586 gündür kayyum heyeti tarafından yönetiliyor. 2019’da kuruma atanan heyetin üyeleri değişse de kurum bir türlü genel kurula götürülmüyor.

THK’nin son Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, kuruma kayyum atayan Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne önemli bir itirazda bulundu. Duman itirazında, THK’nin 16 Ekim 2019 tarihinden beri, yani 1.586 gündür vesayet altında tutulduğunu vurguladı.

KAYYUM DÖNEMİNİ SONA ERDİRİN

Kayyum heyetinin kurumu genel kurula götürmek için hazırlık yapmadığını, aksine koltuklarına yerleştiklerini vurgulayan Duman itirazında şunları sıraladı:

“Genel Kurul faaliyetlerine başlanılmadığı gibi tam aksine son atanan heyet tarafından seçim hazırlıkları yapma görevi bir kenara bırakılmıştır.

Görevi sadece seçim yapmak olan kayyum heyeti tarafından genel başkanlık teşkilat yapısını 15 Ocak 2024 tarihli kararı ile tüzüğe aykırı biçimde değiştirildi. THK Tüzüğü’nde olmayan yapılanma faaliyetlerine girişilmiş, Genel Başkan Vekili sıfatı ve unvanı tanımlaması yapılarak Mustafa Cihad Feslihan isimli kayyumun bu göreve atandığı, Genel Başkan Yardımcısı unvanları yine tüzükte olmayan şekilde ihdas edilerek, Abdullah Şengönül ve İbrahim Taşdemir isimli kayyumların bu görevlere atandığı, tüm teşkilata yazılarak duyurulmuştur.

THK da seçim için görevlendirilen heyetin görev ve yetkisini aşarak kötüye kullandığı bu şekilde anlaşılmaktadır. 1.586 günlük sürede kurumun işleyişinde hiçbir iyileşme yapılmadığı gibi harcamalar yapılmış ve seçim ile birlikte ödenmeyen ve sürekli ertelenen borçlarla birlikte gelen seçilmiş organların önüne çok büyük enkaz oluşturulmaktadır. Kurumun tüm ticari faaliyetleri bir kez daha geri döndürülemeyecek şekilde mevcut kazanım ve hakları da yok edilerek sona erdirilmektedir.

İvedilikle mevcut delillerin ve gösterilen geri dönüşü sağlanamayacak ağır zararların ortadan kaldırılması için kayyum heyetinin görevine derhal son verilmesine, 3 ay içerisinde THK Olağanüstü Genel Kurulu’nu icra etmek üzere kurum şube başkanları ve eski genel başkanlarından oluşacak seçim kayyumu görevlendirilmesini talep ederim.”