Google Play Store
App Store

Uluğ Enerji’de, geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin düşmesine karşı iş bırakan işçiler, eylemin 2. gününde tehdit edildi. Şirket tarafından sabah saatlerinde işçilere caydırıcı kanun maddelerinin yer aldığı kağıtlar dağıtıldı, elektronik posta ile tutanak gönderildi. İşçiler, şirketin 30 Ocak Salı günü görüşme talebinde bulunduğunu ifade ederek görüşme gününe ve görüşmeden çıkacak kararın sonucuna kadar direnişe devam edeceklerini söyledi.

Uluğ Enerji'de eylemin 2. günü: İşverenden işçilere tehdit!

HABER MERKEZİ

Yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerinin erimesine karşı zam talep eden Uluğ Enerji işçileri eylemin ikinci gününde şirket tarfından tehdit edildi.

Enerji-Sen ile Uluğ Enerji arasında 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı.

Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ücretler asgari ücret seviyesine kadar geriledi. Sendikanın Bursa şubesi yönetimi ve işçiler, şirketle görüşme yaparak zam istedi.

İşçiler, 24 Ocak'ta zam talebiyle toplantı gerçekleştirilecekti ancak işveren toplantıyı erteledi. Bunun üzerine Uluğ Enerji işçileri dün iş bıraktı.

ŞİRKETTEN İŞÇİLERE TEHDİT

İşçilerin düşük ücrete karşı başlattığı eylem bugün ikinci gününde sürüyor. İşçilerin eylemine karşı şirket yetkilileri de harekete geçti.

'GÖRÜŞME' TALEBİ

Şirket tarafından işçilere elektronik posta üzerinden tutanak gönderildi. Sabah saatlerinde işletmelerinde bekleyen işçilere caydırıcı kanun maddelerinin yer aldığı kağıtlar dağıtıldı.

Şirketin tehditlerine karşı işçiler, hak ettikleri ücreti alana kadar eyleme devam edeceklerini belirterek şirketin 30 Ocak Salı günü görüşme talebinde bulunduğunu ifade etti. İşçiler, görüşme gününe ve görüşmeden çıkacak kararın sonucuna kadar direnişe devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan şirketin işçilere dağıttığı kağıtta şunlara yer verildi:

“BİLGİLENDİRME

6356 Sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

GREVİN TANIMI

MADDE 58 -İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir.

Kanun dışı grev sonuçları

MADDE 70- (1) Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.

(2) Kanun dışı bir grev yapılması hâlinde bu grev nedeniyle işverenin uğradığı zararlar, greve karar veren işçi kuruluşu veya kanun dışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır.

Ceza hükümleri

MADDE 78 - (İdari Para cezası)

e) Bu Kanunda kanuni grev veya lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması hâlinde; grev veya lokavta karar verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler ile lokavta katılanlar ve devam edenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 61.602 Türk Lirası,

f) Kanun dışı greve katılanlar ve devam edenler 8.590 Türk Lirası,

g) Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması hâlinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanmasına veya devamına zorlayanlar veya teşvik edenler 61.602 Türk Lirası,

İdari para cezası ile cezalandırılır.”