Üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri” diyen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu’na “Kendisi de baş pezevenk herhalde” dediği için yargılanan kişi beraat etti.

Üniversitelere ‘fuhuş evleri’ diyen Sofuoğlu, hakaret davasını kaybetti

Üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri” diyen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu’na “Kendisi de baş pezevenk herhalde” dediği için yargılanan emekli öğretmenin davasında karar çıktı.

ankaragazetecisi.com’un haberine göre, mahkeme, paylaşımın haksız bir fiile tepki olarak dile getirildiği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

16 Aralık 2020’de Akit TV’de yayınlanan “Derin Kutu” adlı programa katılan Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmıştı. Kendisini uyaran diğer program konuklarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.

Emekli öğretmen F.E., Facebook hesabı üzerinden Sofuoğlu’nun sözüne “kendisi de baş pezevenk herhalde”’ şeklinde yorum yazdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebubekir Sofuoğlu’nun şikayeti üzerine F.E. hakkında hakaret suçundan dava açtı.

"ELEŞTİRİ OLARAK SÖYLEDİM"

Sakarya 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada savunma yapan F.E., savunmasında şunları kaydetti:

“Müştekinin üniversiteler fuhuş yuvasıdır sözcüğü beni üniversite okumam sebebi ile kırmıştır. Müştekinin unvanı eğitim durumu dikkate alındığında bunları söylemesi uygun değildir. Eleştiri anlamında bu sözleri sosyal medya üzerinden yorum olarak yazdım. Beraatimi talep ediyorum.”

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesini isterken, gerekçesinde şunları kaydetti:

“Yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller, araştırma raporu, facebook çıktıları, taraf beyanları ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde; sanığın facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı bir videoda katılana hitap edildiği anlaşılacak şekilde ‘kendisi de baş pezevenk herhalde’ şeklinde sözleri ile katılana hakaret ettiği, ancak katılanın bahsedilen söylemi nedeniyle bağlı olduğu üniversite tarafından disiplin soruşturması geçirdiği, adli soruşturmada henüz kesinleşmeyen ertelemeli hapis cezasına mahkum edildiği, dolayısıyla katılanın toplum nezdinde haksız tahrike neden olabilecek şekilde söylemlerinin bulunduğunun sabit olduğu (anlaşılmıştır).”

Sakarya 12. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Şubat’taki yargılama sonucunda sanığın sözlerinin haksız bir fiile tepki olarak söylendiğini belirterek, beraat kararı verdi.

"TOPLUMU TAHRİK ETTİ"

Kararın gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi olarak görev yapan katılanın 16/12/2021 tarihinde katıldığı Akit Tv de yayınlanan Derin kutu adlı tartışma programında seyreden tartışma esnasında Üniversite çevrelerinde konuşlanan yapıların neredeyse fuhuş evleri olduğuna yönelik beyanına ilişkin video kaydına sosyal mecrada “kendisi de baş pezevenk herhalde” şeklinde yorum yazarak paylaştığı, bu şekilde sanığın katılana karşı alenen hakaret suçunu işlediği iddiası ile cezalandırılması istemiyle kamu davasının açıldığı anlaşılmıştır.

Hakaret suçu bir kimseye karşı somut bir fiil veya olgu isnat edilerek kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi suretiyle işlenebileceği gibi, bir kimsenin genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla yani sövme yoluyla değersizleştirilip rencide edilmesi şeklinde işlenebilir. Bu suçun mağdurun gıyabında işlenmesi için fiilin en az 3 kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekir, fiilin mağduru muhatap alan ses ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile de işlenmesi mümkündür.

Aleniyet unsurunun gerçekleşmesi için de Yargıtay’a göre hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması gerekir. Söylenen sözün fiilen duyulup duyulmadığı bu noktada önemli olmayıp böyle bir olasılığın yaratılması yeterlidir. Sosyal medya üzerinden hakaret edildiği zaman eylemin şahsın gıyabında alenen işlendiği açıktır.

Bununla birlikte: TCK’nın 129.maddesinin 1.fıkrası, hakaretin haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halini cezada indirim yapılması yada hiç ceza uygulanmaması sebebi olarak saymıştır. Bu maddenin uygulandığı durumlarda genel tahrik hüküm uygulanmaz. Bu maddenin uygulanması için ; -Hakaret ve kasten yaralama dışında başka bir tahrik eyleminin bulunması gerekir. -Tahrike konu eylem haksız yani herhangi bir hakka dayanmayan bir eylem olmalıdır. -Hakaretin haksız eylemi gerçekleştiren kişiye karşı yapılması gerekir. -Haksız eylemin bizzat mağdur tarafından (maddi vakıada katılan Ebubekir Sofuoğlu) tarafından yapılması gerekir. -Suçun tepkisel olarak işlenmesi gerekir.

Bu kriterler ile birlikte maddi vakıa ele alındığında, katılan tarafından tv programında sarf edilen sözlerin haksız nitelikte olduğu ve bu sarf edilen sözler neticesinde katılan hakkında idari soruşturma başlatılarak yaptırım uygulandığı bilinmektedir. Bu haksız söylemler nedeniyle toplumda yaşayan bir birey olarak sanığın sarf ettiği sözlerin tepkisel olarak söylendiği de açıktır. Bu nedenle sanık hakkında verilen cezada suç haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinden ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine varılarak aşağıdaki karar tesis edilmiştir.”

SOFUOĞLU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ebubekir Sofuoğlu hakkında bu sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl karara çıkan davada Sofuoğlu’nun Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Mahkeme, verilen cezanın HAGB hükümleri çerçevesinde geri bırakılmasına karar vermişti.