ASM çalışanlarının ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı eylem başlatıldı. Pek çok kentte yapılan ‘Süresiz Çarşamba’ eyleminde vergide adalet talep edildi.

Vergide adalet için ‘süresiz çarşamba’
Manisa’da verginin getirdiği yüke tepki gösterildi. (Fotoğraf: BirGün)

Emek Servisi

İstanbul, Antalya ve Adana ile birlikte birçok kentte ‘Süresiz Çarşamba’ eylemlerini başlatan aile hekimleri, vergide adalet istedi. Aile sağlığı merkezlerinin çalışanlarından kesilen vergi oranının yüzde 15 ile sınırlanması ve sabit kalmasını talep edilen açıklamalarda, “Yüksek vergi kesintisine son” denildi. İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Küçükçekmece’deki Atatürk Aile Sağlığı Merkezi (ASM) önünde basın açıklaması düzenledi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, gelir vergisi kesildiğini, bu sorunun tüm sağlıkçıların sorunu olduğuna dikkat çekti. SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Fikret Bulut, ASM’lerde çalışan binlerce sağlık çalışanı vergi kesintileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Yüksek vergi kesintileri devam ederse ASM çalışanlarının ekonomik kayıpları daha da artacağını vurgulayan Bulut, “Vergi Adaletinin temel amacı vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılması” dedi.

∗∗

UZMAN SAYISI AZALIYOR

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından kurulan Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) Çalışma Grubu ilk raporunu yayınladı. Rapora göre aile hekimliği uzman sayısı artmıyor. Raporda, “SAHU uygulaması ülkemizdeki aile sağlığı merkezlerinde uzman aile hekimi sayısını artırmak için başlatıldı ancak 10 yıl geçmesine rağmen, 2021 bakanlık verilerine göre mevcuttaki 25 bin 611 aile hekiminin sadece 2 bin 609’u yani yüzde 10,1’i uzman hekim” ifadelerine dikkat çekiyor. Rapordaki verilere göre, SAHU asistanlarının gelirlerinin yüzde 30 ile yüzde 50 arasında düştüğü vurgulanıyor. Çünkü genç hekimler mevcut yaşam koşullarında ne rotasyon süresinin uzunluğuna ne de düşük gelire direnebiliyor.”