Yargı çalışanları ayakta
Fotoğraf: BirGün

HABER MERKEZİ

Adli yıl sorunlarla başlarken yargı emekçilerinin eylemleri de devam ediyor. Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından pek çok kentte yapılan eylemlerde yargı bağımsızlığı ve emekçilerin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesi talep edildi.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

BES Diyarbakır Şubesi'nin adliye önündeki açıklamasında, “Yargının bağımsızlığını, yargı emekçilerinin haklarını istiyoruz” denildi. “Saray(lar)dan adalet çıkmıyor” pankartının açıldığı açıklamada sendika adına açıklamayı Güneş Özel, "Mevcut iktidarın yargı sistemini, iktidarlarını güçlendirmek ve toplumsal muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullandığı bir süreci yaşıyoruz. Mevcut yargı sistemi içerisinde bile benimsemedikleri yargı kararlarını tanımayan siyasi iktidar, anayasal hakların kullanılmasını bile keyfi olarak engellemeye çalışıyor” dedi.

Antalya’da da BES yargı emekçilerinin sorunlarına dikkat çekti. Şube Başkanı Devrim Mol yaptığı açıklamada, “Yargı sisteminin bağımsızlığını kaybetmesi, periyodik olarak çıkarılan yargı paketleri dava sayılarındaki artış ve yıllarca süren dava süreçleri yargı emekçilerinin çalışma hayatını kâbusa çevirmiş durumda” dedi. Mol, “Bir yandan iş yükü, bir yandan mobbing, bir yanda keyfi olarak açılan soruşturmalar mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya zorlanan yargı emekçilerinin sürekli olarak açıklanan yargı paketlerinde ekonomik, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesine dair hiçbir çalışma bu yargı paketlerinde yer almamıştır” ifadelerini kullandı.

KOŞULLARI İYİLEŞTİRİN

Adana'daki açıklamada ise BES üyeleri açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında ücret alan yargı emekçilerinin koşullarının iyileştirilmesini istedi.