Yargıtay Anayasa’ya karşı kalkışma suçu işliyor
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Bursa Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararını ikinci kez tanımamasına karşı açıklama düzenledi. Bursa Adalet Sarayı girişinde açıklama yapan Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun, zincirleme şekilde devam eden yargı darbesi son bulana kadar seslerini çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun, Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal ile avukatların katıldığı basın açıklamasında Öztosun “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ikinci uyulmama kararı ile de Anayasa’dan kaynaklanmayan bir yetkiyi kendi kendine yaratıp, üstelik 13. ACM’nin yerine geçerek anayasayı eylemli olarak ilga etmeye devam etmiş, yetki ve görev gaspına devam ederek anayasayı ihlal suçunu zincirleme olarak işlemiştir. Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin kesin kararlarına karşı uymama yetkisi bulunmamaktadır. Aksi durumun kabulü, her mahkemenin ve hatta her bir bireyin yargı kararlarına uyulup uyulmaması hususunda çok geniş bir takdir alanı kazanacakları anlamına gelir ki bu durum, kamu düzenini altüst eden, hukuk devleti, hukuk düzeni ve hukuk güvenliği olmayan bir devletin oluşması demektir” dedi.