“Yeğyer” (Protopya)
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Arap Müslümanlar
Afrika’dan milyonlarca insanı
kaçırıp köle olarak kullandı,
sattı. Osmanlı öncesinde
olduğu gibi Osmanlı’da da
yüzyıllarca kölelik vardı;
İngiltere’den sonra
1847’de kaldırıldı,
hukuken; ya hayatta?
ABD’de sergilenen
bir “İncil” var:
Afrika’da köleleri ikna için
kullanmak üzere
haklarla ilgili bölümler
sansür edilerek oluşturulmuş;
köleler isyana yönelmesin diye.
Bazı Hıristiyan din adamları
pişkin pişkin kullanmış.
Öte yandan,
‘din’ denmeyen, ama
dinleştirilmiş siyasal
akımlar ve rejimler de
görüldü, var.
Bugün çeşitli ülkelerde
en az 46 milyon insan
köle olarak sömürülüyor:
www.antislavery.org

Cumhuriyet ile laiklik
kölelikten kurtulma yönünde
gerekli kavramlar.
Ütopya (ideal düzen hayali)
zulme de yol açabilir, açmıştır.
Acı deneyler üzerine,
gelecekçi Kevin Kelly
‘protopya’ terimini öneriyor;
ütopya x distopya ikileminden
kurtulmak isteğiyle,
“harika yer” yerine
“sürekli gelişen bir yer”
yanlısı. Çevirisi olarak
“yeğyer” desek mi?
Bitişik yazarak?
Ne dersiniz?