Google Play Store
App Store
BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.

Milletvekilleri, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları şu şekilde:

Önder İşleyen - SOL Parti Sözcüsü: 

Murathan Mungan, “Kişi hangi yaşta, ömrünün neresinde olursa olsun hala dal uçları fışkın veriyor, büyümesini sürdürüyorsa, kökleri sağlamlaştırıp dalları salkım tutuyorsa devam ağacı demek gerektir onu” diyor. 20. yılında BirGün böyle devam edebilmenin en güzel örneklerinden birisi olsa gerek.

BirGün, ülkenin en uzun karanlık döneminde, her tür baskı ve zorbalıkla da başa çıkmasını bilerek, soluk soluğa bir mücadelenin en önemli parçalarından birisi oldu.

İktidarın dev medya tekellerinin her tür gerici ve bağnaz düşünceyle birlikte; yalanla ve manipülasyonlarına karşı BirGün haklının, doğrunun ve gerçeğin mücadelenin en önemli mevzilerinden birisi oldu. Bugün iktidarla birlikte bu çürümüş medya düzeninin de çarkı kırıldıysa BirGün’ün bundan çok büyük bir payı var. Uzun karanlık dönemin ardından toplumun bir değişim eşiğini zorlamaya devam edeceği yeni döneme giriyoruz. Bu dönemde de BirGün, toplumsal muhalefetin ve sol düşüncelerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmesi için yeni en önemli mücadele zeminlerinden birisi olacak.

BirGün’e bu uzun yolculuğunda emek veren herkese bir kez daha teşekkür… Nice nice yaşlara...

Emin Koramaz - TMMOB YK Başkanı: 

Birlikte Yürüyor, Birlikte Büyüyoruz! Yayın hayatına başladığı günden bu yana emekten yana, ilerici-devrimci çizgisinden sapmadan yürüyen BirGün gazetesinin yirminci yaşını kutluyorum. Yüzleşmek zorunda kaldığı onca baskı ve zorluğa rağmen, bugün içinde bulunduğumuz zorbalık düzeninde, halkın haber alma hakkı için mücadele eden BirGün’ün varlığı hepimize güven ve umut aşılamaktadır. İçinden geçtiğimiz dönemde BirGün’ü yaşatmak ve büyütmek, ülkemizdeki toplumsal muhalefetin ortak sorumluluğu ve görevidir.

Ülkemizin güzel yarınlarına giden umutlu yolda hep birlikte yürümek dileğiyle, nice yıllara BirGün!

Arzu Çerkezoğlu - DİSK Genel Başkanı: 

Toplumun büyük çoğunluğunun aleyhine olan bir düzenin inşası ve korunması sadece baskı ve zor mekanizmaları ile değil, aynı zamanda hakikate karşı kapsamlı ve sistemli bir ideolojik saldırıyla mümkün oluyor. Gerçek toplumsal ihtiyaçlardan giderek daha fazla uzaklaşan bir düzenin hakikatle bağı da kopuyor.

Böylesine bir düzende “hakikat mücadelesi” işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar, emeğini, doğasını, kentlerini savunanlar için oldukça önemli bir mücadele alanı haline geliyor.

İşte BirGün gazetesi 20 yıl önce bugün 'halkın gazetesi' olacağını ismine işleyerek yayın hayatına başladı ve bu ifadenin hakkını vererek hakikat mücadelemizin önemli bir mevziisi olageldi. İktidarın tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen ayakta kaldı.

Bu ülkenin işçilerinin haklarını korumak ve geliştirmek için sürdürdüğü mücadeleleri sayfalarına taşımaktan bir adım geri durmayan, “Ekmek-Adalet ve Hürriyet” mücadelemizin önemli bir kürsüsü olan BirGün gazetesini ve gazeteye 20 yıl boyunca emek veren herkesi DİSK adına selamlıyorum.

Bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, gençlerinin, kadınlarının, çocuklarının, emeklilerinin mücadelelerine 20 yıl sonra da soluk olacağını bildiğimiz BirGün gazetesi iyi ki var!..

Kemal Irmak - Eğitim Sen Genel Başkanı:  

BirGün, emekle kurulan, yoğun özveriyle sürdürülen, halkın doğru haber almasında öncü rolü olan… Her türlü zorluğa rağmen, engelleri aşarak 20’nci yaşını kutlaması, kutlamaların en güzeli.  Patronsuz gazete BirGün var oldukça; emekten, barıştan, doğadan, eşitlikten, hak ve özgürlüklerden yana doğru haber almaya… Ve faşizme karşı her gün BirGün almaya devam edeceğiz. Bu gerici – faşist kuşatmaya karşı toplumsal muhalefetin hep öncü sesi oldu. Bugün ve gelecekte de toplumsal muhalefetin ve doğru haberin öncü sesi olacağına hiç kuşku duymuyor, BirGün’ün 20’nci yaşını kutluyoruz. Nice 20’nci yaşlara…

Dr. Vedat Bulut - TTB Genel Sekreteri:  

BirGün gazetesi, onurlu ve saygın haberciliğin temsilcisi, 20 yaşına girdi. Sağlık alanında haberciliğiyle, Türk Tabipleri Birliği’nin, hekimlerin, sağlık emekçilerinin sesi ve soluğu olan BirGün gazetesine minnet ve vefa borcumuz var. Halkın sağlığının sermaye çevrelerine, ranta kurban edildiği bir dönemde kamuoyu BirGün haberleriyle gerçekleri öğrendi. Bu onurlu görevi nice yıllar sürdürmesi dileklerimizle BirGün gazetesi ve gazetenin yazarlarına, emekçilerine teşekkürler ve tebriklerimizi iletiyoruz.

Ayfer Koçak - KESK Eş Genel Başkanı:  

Konfederasyonumuz KESK’in emek ve demokrasi mücadelesinde önemli bir direniş alanını üstlendiği, 20’nci yüzyılın son çeyreği ve yeni yüzyılın günümüze dek süregelen yakın tarihi boyunca, gerçeği aramak ve bunu en doğrusal haliyle halklarımızla buluşturmak, daima çetin ve bedelleri olan bir tutum olmuştur.

Kuşkusuz ülkemizde tek adam rejimi olarak tarif ettiğimiz ve onun küresel izdüşümü olan kapitalizm, tüm sömürü dinamiklerinin yanı sıra, dezenformasyona,  saptırmaya ve halklara gerçeği söylememeye de aynı ölçüde muhtaçtır.

Bu yüzden özgür medya, gerçeğe dönük arayış ve kuşkuculuk şüphesiz halklarımızın bu büyük ablukayı aşabilmesinin en önemli koridorlarından biridir.

Bizler tüm bu dönem boyunca eylem etkinlik ve direnişlerimizin halkımıza ve emekçilere duyurulmasında özgür medyamızla kıymetli bir dayanışmayı ve yan yana gelişi inşa etmeyi başarabildik.

Gerçeğin peşinde ve yalana dair her şeyden arındırılmış bir yeryüzü hedefimizle, ülkemizde halktan ve emekten yana özgür medya alanının önemli bir köşe taşını oluşturan BİRGÜN Gazetemizin 20.  kuruluş yılını, bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, gelecek yayın hayatında başarılar diliyorum.

Utku Çakırözer - CHP Eskişehir Milletvekili: 

Kuruluşundan bugüne demokrasi, adalet, laiklik, özgürlük ve emek mücadelesi verenlerin yanında olan; grevde, fabrikada, üniversitede milyonların hak arayışının sesi BirGün gazetesinin yeni yaşı kutlu olsun. Her türlü baskı ve engellemelere rağmen basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu BirGün Gazetesi ile tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsın BirGün… Nice 20 yıllara.