Ekonomi iyiye gidiyor mu? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, lütfen aşağıdaki soruları cevaplayın. Kusura bakmayın sizi biraz yoracağız.

1. Ücretliler enflasyonun üzerinde kazanıyor, diğer bir deyişle reel gelirlerini artırabiliyor mu?

2. Emekliler onca yıl çalıştıktan sonra hayatın keyfini çıkarabiliyor mu?

3. Gelir dağılımı düzeliyor mu?

4. Ekonomide temel kararlar liyakat temelinde, yani bilgisi ve deneyimi yüksek kadrolar tarafından alınıyor mu?

5. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, adam kayırmacılık ortadan kalkıyor mu?

6. İşsizlik, özellikle kadın ve genç işsizliği inişe geçti mi?

7. Ekonomik pastada rant ve karın payı düşerken, emeğin payı artıyor mu?

8. Kamu bütçesinde askeri ve adli harcamaların, faiz ödemelerinin ağırlığı geriliyor mu?

9. Çalışma haftası kısalıyor, insanlar daha az saat/gün çalışıp ailelerine, hobilerine daha fazla zaman ayırabiliyor mu?

10. Başlıca tarım ürünleri ile gübre, tohum, ilaç, mazot gibi temel tarımsal girdiler ülkede üretiliyor, tarımda dışa bağımlılık azalıyor mu?

11. Sade yurttaş kredi kartı limitlerini zorlamadan, ihtiyaç kredisine başvurmadan yaşamını sürdürebiliyor mu?

12. Dolar bazında kişi başına milli gelir yükseliyor mu?

13. Yediden yetmişe her yurttaşın yanı sıra, gelecek kuşakların sırtına binen kamu iç ve dış borç yükü hafifliyor mu?

14. Her yurttaşa insanca yaşanacak bir konut sağlanabiliyor mu?

15. Sendikalaşma oranı yükseliyor, çalışanlar “grevli toplu sözleşme hakkından” yararlanabiliyor mu?

16. Ülkenin yetişmiş gençleri; doktorları, yazılımcıları, ekonomistleri yurtdışına kapağı atmak yerine, ülkesinde çalışmayı yeğliyor mu?

17. Asgari ücret gerçekten “asgari” bir yaşam standardı getiriyor mu?

18. İnsanlar dövize, altına, gümüşe yönelmek yerine tasarruflarını TL’de değerlendirmek istiyor mu?

19. Haneler elektrik, doğalgaz, su, internet faturalarını rahatlıkla ödeyebiliyor mu?

20. Aileler kolaylıkla tatile çıkabiliyor mu?

21. Üretim sürecine aktif katılamayan yaşlı, düşkün ve engellileri de kapsayan “yurttaşlık hakkı” ödemesi yapılabiliyor mu?

22. Servet vergilendirilirken, büyük ölçüde emekçilerin cebinden çıkan dolaylı vergiler düşürülüyor mu?

23. Yurttaşlarımız dengeli beslenebiliyor, canı çekince et, sebze, meyve, süt, peynir tüketebiliyor mu?

24. İstenildiği gibi sinema, tiyatro, konsere gidilip, kolaylıkla kitap, dergi okunabiliyor mu?

25. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınabiliyor mu?

26. Ülkenin kıyıları, ormanları, tüm doğal güzelliklerinden tüm yurttaşlar cebinden kuruş çıkmadan yararlanabiliyor mu?

27. İnsan-doğa uyumu gerçekleşiyor, ekolojik tahribata karşı önlemler geliştirilebiliyor mu?

28. Geçmediğimiz yollardan, köprülerden müteahhitlere avro bazında ödeme yapılan devir kapandı mı?

29. Uyuşturucu trafiği aksıyor, mafya patronlarının gücü zayıflıyor, çek-senet tahsil erbabı sinek avlıyor mu?

30. Kaç lira hesap öderim kaygısı yaşamadan keyifle çayınızı, kahvenizi, biranızı yudumlayabiliyor musunuz?

31. Eşit işe, eşit ücret ödeniyor, kadınlar toplumsal cinsiyet ayrımına uğramadan, tacize-mobbinge maruz kalmadan iş görebiliyor mu?

32. Cari açık azalıyor, döviz rezervleri güçleniyor, yurtdışından borçlanma maliyeti düşüyor mu?

33. Bölgesel gelişmişlik farkları kapanıyor, geri kalmış/bırakılmış yörelerde kamu yatırımları yoğunlaşıyor mu?

34. Emeğin üretkenliği sıçrama gösteriyor, ihracatta yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin ağırlığı hissediliyor mu?

35. Yaşam kalitesini aşağı çeken hava, su, gürültü, görüntü kirliliği bir sorun olmaktan çıkıyor mu?

36. Çocuklar emek sömürüsüne uğramadan, çocukluğunu yaşayabiliyor mu?

37. Trafik kazaları seyrekleşiyor, orman yangınları kolaylıkla söndürülüyor, deprem ve diğer doğal afetlere karşı gerekli önlemler alınıyor mu?

38. Toplumda dayanışma duyguları gelişiyor, altta kalanın canının çıkmaması duyarlılığıyla herkes seferber oluyor mu?

39. Teknolojik değişime ayak uydurabilmeleri, bilgi ve donanımlarını geliştirebilmeleri için, işsizlere meslek kazandırma eğitimi veriliyor mu?

40. Kamu tarafından çocuklara kreş, yaşlılara bakım hizmeti sunuluyor, kadınlar gözleri arkadan kalmadan işgücüne katılabiliyor mu?

41. Yoksulluğun üstesinden geliniyor, açlık-sefalet tarihe karışıyor mu?

Bu sorulara çoğunlukla “evet” cevabı veriyorsanız ekonomimize 41 kere maşallah! Eğer “hayır”larınız fazlaysa, muhalif misin, nesin? “Çıkar bakayım telefonunu!”