Zahit Atam

Zahit Atam

Reel Sosyalist Ülkelerde Sanat Meselesi: Sansür!

Bu işin başlangıcı 1917 Ekim Devrimi sonrasında başlar, dünya ve insanlık ilk kez Marksizm’e dayandığını söyleyen bir sosyalist devrim ile...

Neoliberalizmin sanatının toplumsal kökenleri…

Aşırı sağın yükselişinin toplumsal nedenleri var. Bunların içinde insanlığın yaşadığı akıl tutulmasının esastan bir payı var. Dünya genelinde aydınlar büyük...

Amerikan sağının yükselişi ile 68 Kuşağı’nın yenilgisi…-4

Savaş sonrasında Amerika çok sancılı bir ülke haline geldi: McCarthy’cilik denilen şey, bir tür kendisi ayyaş, aklı çalışmaz ve uçkurunda,...

Neo-Nazizmin yükselişi ve modern sanatın sorumlulukları-3

Birkaç yıl önce The Cut filmini çekti Fatih Akın. Kendisiyle söyleşileri okursanız göreceksiniz ki, filmi Western formatına taşıdığını anlatıyor, hemen...

Yeni sağın yükselişi ve sanat-2

Avrupa geneline bakıldığında, Neo-Nazizm denilen hareketler ya da yetersiz liberal sosyolojinin adlandırması ile aşırı-sağ hareketlerin sosyo-ekonomik tabanına bakıldığında ne görüyoruz?...

Batıda yükselen ırkçılık ve sanat üzerine

Avrupa’da şöyle lakırdılar en yüksek siyasal kimliklerden dile getirildi: Avrupa Birliği bir Hıristiyan Kulübüdür. Yine Avrupa’da Hıristiyan Birlik partilerinin Türkiye’ye...

Burjuvazi ve sanatın ruhu

Türkiye ilginç bir ülke, bakıyorsunuz tuhaf şeyler oluyor, tam bilemiyorum ama Türkiye’nin ar damarının yerinin değişmesinde herhalde aydınların çok ciddi...

Hamburg’da Yılmaz Güney’i anmak…

Türkiye’den Avrupa’ya giden insanların Türkiye ile ilişkilerini yakından görmeye başladığımda şaşırmış ve düşünmüştüm. Giderek işler daha da netleşiyor… İlginç dikotomiler...

Çağımızın ruhu: Türkiye nerede?

1960’larda Fransa merkezli olarak sosyal teoriyi Saussure kökenli dilbilim sarmaya başladı. Aynı eğilim Metz aracılığıyla sinema teorilerini de kapladı. Metz,...

Hollywood, Avrupa ve Türkiye

John Berger, Picasso’nun Başarı ve Başarısızlığı kitabında toplumsal siyasal ve uluslararası gelişmelerin sanat tarihi içindeki önemine inanmış birisi olarak, İkinci...

Avrupa uygarlığının krizi ve Avrupa Sineması

Bir uygarlığın anlatısal göstergesi aslında sanıldığından daha basittir: ister ünlü, ister saraylı, isterse sıradan bir insan olsun, o insanın başına...

Kültürdeki hoşnutsuzluk: Meşruiyet bunalımı

Batı Doğuya pek meraklı ve istekli bakmadı. Oysa Doğulu sanatçılar için Batıda görünmek her zaman çok önemli oldu. Kültürel açıdan...

Suçun gizliliği ve temiz hayat sürme mücadelesi

(YTS yazılarına niçin ara veriyorum?)İnsan hayatında bir şeylerin gizli kalacağı yanılsaması ya da insanın kendine söylediği en basit ve en...

Türkiye Sineması’nın sorunları: Arpalık bekleyen mazul olma korkusu

Bu iş öyle Kış Uykusu’ndaki gibi Türk Tiyatro Tarihi diye başlık atıp, kitap yazdım demeye benzemez. Gençlerin her birine, tümü...

Yılmaz Güney: Yıllar sonra gelen dersler

Yılmaz Güney’in tarihini ve sanatını incelediğimizde, günümüze bırakılan mirasa baktığımızda, gördüğümüz en acı ders nedir?Çok basit: Siyasi iktidar bu süreci...

Barbarları Beklerken

Neyi bekliyoruz böyle toplanmış pazar yerine? Bugün barbarlar geliyormuş buraya.Neden hiç kıpırtı yok senatoda? Senatörler neden yasa yapmadan oturuyorlar?Çünkü barbarlar...