TTB depremin 1. yıl raporunu açıkladı. Merkez Konseyi Başkanı Dr. Fincancı "Bir yılda nelerin yapıldığının ötesinde geleceğin nasıl kurulabileceğinin raporu." dedi.

11 hastane yıkıldı, 5 hekim hâlâ kayıp
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Şubat 2023 Depremleri 1. Yıl Raporu’nu, depremlerin birinci yıldönümünde Hatay’taki TTB-SES Deprem Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Depremlerin ilk gününden itibaren insanların yaralarını sarabilecek ve sağlığı birlikte toplumsallaştırabilecek tüm araçları kullandıklarını, birlikte karar alıp birlikte üreterek bu büyük dayanışmayı var ettiklerini söyleyen Fincancı, “Bu rapor, ortak bir üretimin ve kolektif bir iradenin raporudur. Bir yılda nelerin yapıldığının ötesinde bundan sonra nelerin yapılabileceğinin, nelerin ortaklaştırılabileceğinin, geleceğin nasıl kurulabileceğinin raporudur” dedi. Fincancı deprem bölgesindeki incelemelerinde bir yıl öncekinden farksız bir manzara ile karşılaştıklarını belirtti. SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey bundan sonraki süreçte de mücadelenin ve dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

TTB’den Dr. Mehmet Zencir “Unutmadan affetmeden helalleşmeden, korkmadan inatla ve umutla; geleceği yeniden kuracağız” dedi.

∗∗

MAĞDURİYET DERİNLEŞTİRİLDİ

• 11 hastane yıkıldı, 10 hastane ağır hasar aldı. 66 aile sağlığı merkezi (ASM) yıkıldı 15 ASM ağır hasar aldı. 9 diğer sağlık kurumları yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

• Depremde 463 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. 6'sına halen ulaşılamadı. Ölen hekim sayısı 107 ve halen kayıp olan hekim sayısı 5.

• Yaşlı, engelli gibi bakım ihtiyacı olan kişi sayısı artmış ancak bakım hizmetleri hala yeterli sayıda sağlanmamıştır.

• Sosyal destek, bakım gibi sosyal hizmet alanında artan bu ihtiyaç artışına karşın personel sayısındaki azalma da telafi edilmemiş, personel üzerindeki yük artmıştır.

• Ciddi fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı oldukça fazla artmasına rağmen sağlık kurumlarına erişimin sağlık hizmetlerinin parçası görmeyen iktidar burada da mağduriyeti derinleştirmiştir.

• Enkaz kaldırma çalışmaları şimdi temel açmaya dönmüş, demir avcılığı devam etmektedir. Yıkım ve yeni bina yapımının hızla gerçekleştirilmesi aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği için ciddi tehdittir.