Afet riski altındaki alanların dönüşümü için belediyeler ile il müdürlüklerine gönderilen paraların hangi amaçla kullanıldığının denetlenmediği ortaya çıktı.

Afetler ihmal nedeniyle felakete dönüştü
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik Sayıştay denetimleri, binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesine yol açan afetlerin göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İl Müdürlüklerine aktarılan tutarların, kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmediği ortaya çıktı. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulamada bulunan belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin de takip edilmediği belirlendi. Sayıştay denetçileri, 2019 yılı itibarıyla zafiyet hakkında bakanlığın uyarıldığını vurguladı.

Sayıştay’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik raporu, Türkiye’de büyük yıkımlara yol açan afetlere yönelik hazırlıktaki zafiyeti gözler önüne serdi. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında idarelere gönderilen paranın kanun kapsamında ve kentsel dönüşüm çerçevesindeki ihtiyaçlar için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir denetim sisteminin olmadığı belirlendi. Sayıştay denetçileri, nakit tutarların kentsel dönüşüm amaçlı kullanılıp kullanılmadığı noktasında belirsizlik yaşandığını vurguladı.

TAKİP EDİLMİYOR

Ayrıca belediyelerinin de afet riskli alanların dönüşümüne ilişkin yükümlülüklerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin bilinmediğinin belirtildiği raporda şu ifadeler kullanıldı, 
“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulama yapan belediyelerin, Kanun'un yedinci maddesinde hüküm altına alınan yükümlülüklerini, yerine getirip getirmediklerinin takip edilmediği ve bunu sağlamaya yönelik bir kontrol mekanizmasının kurulmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede, 6306 Sayılı Kanun kapsamında uygulama yapan belediyelerin, yükümlülüklerini, yerine getirip getirmediklerinin takip edilmediği ve bunu sağlamaya yönelik bir kontrol mekanizmasının kurulmadığı görülmüştür.” 

UYARILAR DİNLENMİYOR

Sayıştay denetçileri, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bakanlığın aynı konuda uyarıldığının altını çizdi. Tüm uyarılara karşın bakanlığın konuyla ilgili herhangi bir gelişme kaydedemediği ifade edildi.