birgün

28° PARÇALI BULUTLU

SAĞLIK 28.05.2020 12:04

ATO Pandemi Dönemi Üçüncü Değerlendirme Raporu: Virüs tanısı alan sağlık çalışanı sayısı daha fazla

Ankara Tabip Odası Pandemi Dönemi Üçüncü Değerlendirme Raporu'nda kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çekilerek, "Ankara'da 23 Mayıs itibariyle 362 sağlık çalışanının virüsten etkilendiğini tespit edebildik fakat pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının bundan daha fazla olduğu ile ilgili duyumlarımız bulunmaktadır" denildi

ATO Pandemi Dönemi Üçüncü Değerlendirme Raporu: Virüs tanısı alan sağlık çalışanı sayısı daha fazla

HABER MERKEZİ

Ankara Tabip Odası, pandemi dönemine ilişkin sahada zorlukları ve süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri içeren kapsamlı bir rapor yayımladı. Süreç içerisinde üçüncü kez yayımlanan raporda, 23 Mayıs itibariyle Ankara'da teyit edilebilen 362 sağlık çalışanının Covid-19 tanısı aldığı belirtilerek, Covid -19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının bundan daha fazla olduğu ile ilgili duyumların olduğunun altı çizildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu'nun katkıları ve gönüllü dayanışma ağlarının bize ulaştırdıkları kişisel koruyucu ekipmanlar sağlıkçılarla buluşturuldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara ofisi ve Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği desteği ile Afgan mülteci kadınlar tarafından üretilen siperlikler Ankara Tabip Odası’na teslim edildi. Esat Ahalisi Kolektifi de ikinci defa hazırladığı siperlikleri Yönetime ileterek dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Oda aktivitelerimiz tarafından Aile Sağlık Merkezleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerine maske, siperlik ve önlükleri teslim edildi.

Ayrıca Diyarbakır ve Şırnak Tabip Odalarına ve Ovacık Hastanesi’nde çalışan sağlık personeline dağıtılmak üzere kişisel koruyucu ekipmanları iletildi.

İŞ YERİ HEKİMLERİ İÇİN PANDEMİ REHBERİ HAZIRLANDI

Türk Tabipleri Birliği ile birlikte “Covid-19 Pandemisinde İşyeri Hekimleri için Rehber” hazırlandı ve elektronik ortamda paylaşıldı. Rehberin kullanımı sırasında ya da sürecin başka bir aşamasında işyeri hekimlerinin konuyla ilgili sorularına cevap vermek, açıklama yapmak üzere 0530 2367599 numaralı bir irtibat hattı oluşturuldu.

ŞİDDET DEVAM ETTİ

Pandeminin yol açtığı sağlık krizi ortamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının artışına dikkat çekildi. İstanbul’da özel bir hastanede 18 Nisan'da yaşanan şiddet vakasında Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı kadın meslektaşımız Dr. Rukiye Ekenler’in erkek meslektaşı tarafından darp edilmesini, hastane yönetiminin beyaz kod vermesine müsaade etmemesi protesto edildi.

EK ÖDEME FİYASKOSU

Kamu ve özel üniversitelerde çalışan, bu dönemde en riskli alanlar olan tiriajda, Corona polikliniğinde, yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan, bu süreçte bütün iş yükü omuzlarına yüklenmiş genç hekim arkadaşlarımızın gelirlerindeki azalmaya dikkat çekildi. ASM’lerde çalışan meslektaşlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarını kendi gelirleri ile karşıladıkları için cari giderleri artmasına itiraz edildi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet ücretlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Hem iş yükleri, hem de risklerin çok fazla arttığını, buna rağmen bu meslektaşlarımızın Ankara Şehir Hastanesi’nde tuttukları nöbetlerin ücretleri ödenmediğini duyurduk. Bu durumun düzeltilmesi talebinde bulunduk.

HAYATINI KAYBENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Ankara Tabip Odası, SES Ankara şube ve Dev Sağlık-İş, Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık emekçilerini “1 dakikalık saygı duruşu” ile andı. 1 Mayıs’ta yapılması planlanan anma, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 30 Nisan 2020 tarihinde yapıldı.

COVİD-19 DIŞINDAKİ HASTALARIN TEDAVİLERİNDE AKSAMA

Ankara Tabip Odası Yönetimi Covid-19 pandemisi sürecinde diğer hastalıklar sebebiyle sağlık kurumuna gitmesi gereken hastaların virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirterek sağlık hakkına erişimin zorlaştığına ilişkin basın bülteni yayınladı. Sağlık Bakanlığının ve il sağlık müdürlüklerinin bu konuda vatandaşları bilgilendirmesi ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

KAPATILAN HASTANELER AÇILMALI

Ankara’da kapatılmış olan modüler yapıdaki orta ölçekli hastanelerin salgına karşı mücadelede mega hastanelerden çok daha yararlı olduğuyla ilgili basın açıklaması düzenledik. Salgınla mücadelede örnek gösterilen Zekai Tahir Burak’tan sonra kapatılmış olan diğer hastanelerin açılmasını pandeminin önümüzdeki fazları ve halkın sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabilirliği açısından gerekli gördüğümüzü belirttik.

Poliklinik hizmetleri, ameliyathaneler ve acil operasyona alınacak hastalarda alınması gereken önlemleri sıraladık.

ATO Aile Hekimliği Komisyonu tarafından 25 Mayıs 2020 tarihinde Aile Hekimlerinin yaptığı webinar toplantısında pandemi süreci değerlendirildi. Aile Hekimleri geçen dönemdeki tecrübelerini ve önümüzdeki sürece ilişkin çözüm önerilerini paylaştılar: “ Aile hekimleri ekonomik ve sosyal nedenlerle normalleşme adı altında yeniden açılım döneminde okulların, işyerlerinin, fabrikaların, ortak alanların açılması ile ve mevsimsel grip ile birleşerek yeni bir dalga Covid 19 enfeksiyonu yaşama endişesi taşımaktadır.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız