Bölgenin kaderi şirkete bırakılmış!
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İliç’teki altın madeninin kapasite artırımına dair raporunda madende gerçekleşecek riskleri sıraladığı ancak kapasite artırımına izin verdiği ortaya çıktı. Bölgenin kaderi firmaya bırakılmış. Evrensel’de yer alan habere göre, AFAD tarafından İliç’teki altın madeninin kapasite artırımına dair Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü’ne yazılan yazıda Çöpler Madeni’nde gerçekleşecek olan riskler sıralanmış ancak kapasite artırımına izin verildiği öne sürüldü. Raporda bölgedeki yerleşim yerlerini de etkileyecek birçok olasılığa yer verilirken, bölgenin kaderi firmaya bırakılmış.

FİRMA SORUMLU DENDİ

Raporda ocaktan malzeme çıkarılması için yapılacak patlatmalara ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Sınır değerlerinin kullanıcı/malzeme hatasından dolayı aşılması durumunda, patlatma dolayısıyla özellikle civardaki yerleşim birimlerinde meydana gelebilecek olumsuz etkilerden dolayı firma sorumludur. İlimiz genelinde köylerimizin yaklaşık yüzde 80’ini kagir veya kerpiç yapılar oluşturmaktadır. Bu nedenle yerleşim yerlerinde olabilecek olumsuz etkilerin işletmenin faaliyetleri sırasında da rutin bir şekilde izlenmesi ve gözlem altında bulundurulması gerekmektedir.”

Raporda sahada yapılacak tesis ve inşaat işlemlerinin bölgedeki herhangi bir doğa olayını tetiklememesine dikkat edilmesi gerektiğinin de altı çizilerek bölgede meydana gelebilecek deprem, kaya düşmesi, heyelan, su baskını, çığ gibi afetlerin göz önünde bulundurulması gerektiği de ifade edildi. Tüm bu risklere rağmen “ÇED raporunda belirtilen ilgili mevzuatlara titizlikle uyulması ve taahhütlerin yerine getirilmesi kaydıyla” denilerek projenin uygulanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı da kaydedildi.