Dünya genelinde servet eşitsizliği giderek büyüyor. Küresel Servet Raporu’na göre, hane halkının finansal varlıkları gerilerken, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u toplam finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip oldu.

Dünyanın serveti azınlığın elinde

Ekonomi Servisi

Küresel Servet Raporu, dünya genelinde servet eşitsizliğinin büyüdüğüne işaret etti. Rapora göre, hanehalkının finansal varlıkları gerilirken, dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u 2022’de toplam net finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip oldu.

Küresel sigorta ve finansal yatırım şirketi Allianz, “Küresel Servet Raporu”nun 14. baskısını açıkladı. Yaklaşık 60 ülkenin hanehalkı servet ve borç durumunu detaylı olarak inceleyen rapor, 2022’de menkul kıymetlerin ve sigorta/emeklilik varlıklarının gerilediğini, mevduatların ve gayrimenkullerin ise değerinin arttığını ortaya koydu.

2022 yılının tasarruf sahipleri açısından korkunç bir yıl olduğu belirtilen raporda, "Varlık fiyatları genel olarak düştü. Küresel çapta  hanehalkının küresel finansal varlıklarında yüzde 2,7’lik bir düşüş oldu. Bu rakam, 2008’deki küresel mali krizden bu yana en güçlü düşüş olarak gerçekleşti. Genel olarak, 6,6 trilyon avro değerinde finansal varlık kaybedildi ve 2022 sonunda toplam finansal varlık 233 trilyon avro oldu" tespitine yer verildi.

EŞİTSİZLİK BÜYÜYOR

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’unun 2022’de toplam net finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip olduğu tespitine yer verilen rapora göre; Ulusal servet dağılımının analizi hayal kırıklığı yaratırken yalnızca birkaç ülkede, özellikle de Güney Afrika ve Türkiye gibi çok eşitsiz dağılıma sahip ülkelerde ilerleme kaydedildi. Buna karşılık Brezilya, Meksika, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere pek çok gelişmekte olan ülkede servet dağılımı daha da kötüleşti.

Raporda Türkiye’ye ilişkin bazı detaylara da yer verildi. Buna göre, Türkiye’de toplam brüt finansal varlıklar 365 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Brüt finansal varlıklardaki yıllık artış miktarı yüzde 70,2 olurken bu artışın sebebinin yüksek enflasyon olduğu belirtildi. Kişi başına düşen varlık miktarı ise 4 bin 310 avro oldu. Türkiye’de net finansal varlıklar 273 milyar dolar olurken net finansal varlıklardaki yıllık büyüme yüzde 74,7 oldu. Kişi başına düşen net finansal varlık miktar ise 3 bin 220 avro oldu. Türkiye’nin Gini katsayısı ise 0,76 oldu.

Servet eşitsizliğini temsil etmeyi amaçlayan bir istatistiksel dağılım ölçüsü olan endeksin 1’e yaklaşması tam eşitsizliği, 0 olması ise tam eşitliği temsil ediyor.