Google Play Store
App Store
Esnaf-kuryelik büyük sorun

Emek Servisi

Kurye Hakları Derneği, kuryelerin yaşadığı sorunlara ilişkin 14 kentte 25 kurum ve kuruluşla görüşerek rapor hazırladı. ‘Moto Kurye Örgütlenmelerine Genel Bakış; Kuryelikle İlgili Tespit Edilen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Raporu’na göre ülkede 79 kurye örgütlenmesi bulunuyor. Kurye derneklerinin kitlesel kurye eylemlerine, protestolarına katılım düzeyinin son derece sınırlı kaldığı belirtilen raporda, “Kuryelerin sorunlarına dair ortak düşünen birçok örgütlenme arasında iletişim olmadığı gibi ortak bir faaliyet de organize edilememektedir” denildi. Raporda kuryelerin sorunları şöyle anlatıldı:

• 2000’den beri motokuryelik yapan, İç Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Onur Kocaoğlu ‘hız baskısı’na dikkat çekti: “Hız baskısı olunca doğal olarak üstünde bir baskı oluyor kuryenin.”

• İstanbul Kuryeler Federasyonu Başkanı Erhan Güven motosikletlerin trafikte fark edilmemesi ve denetimsizliğin öneminin altını çizdi.

• TEHİS Başkanı Kubilay Çelik kuryelerin güvenceli bir yaşam ve iş talebinin birçok sorunun çözümünün kilit noktası olduğunu vurguladı.

• Moto Kurye Kargo Çalışanları Birliği temsilcisi Doğan Aras kuryelerin sorunlarını şöyle özetliyor: “İş güvenliği, çalışma saatleri, mobbing, ücret zamlarının düşük olması, güvenli iş ortamının olmaması.”

• Kuryeler Federasyonu Başkanı Murat Tomris, hem işveren hem de müşteri tarafından kuryelerin kıskaca alındığından bahsediyor: “Mobbing en büyük sıkıntılarımızdan biri. İşletmeler kuryelere hız baskısı yapıyor, acele ettiriyor.”

• Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, esnaf kuryeliğin tamamen yasaklanması gerektiğini düşünenlerden: “En önemli sorun esnaf-kurye meselesi. Esnaf-kuryelik, işçi sınıfının yüzyıllardır kazandığı hakların dışında bir düzen dayatıyor kuryelere. İşsizliğin, açlığın getirisi olarak çekici görünen bu sistem, aslında birçok sorun çıkarıyor.”