Faize giden para emekçiye yok!
KESK Yönetim kurulu, genel merkezde açıklama yaptı. (Fotoğraf: BirGün)

Dilan ESEN

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan faiz giderlerine İletişim Başkanlığı’ndan garanti ödemelerine kadar birçok kuruma bütçeden büyük paylar aktarılırken emekçiye düşen yine yoksulluk. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler sürerken bütçede emekçilere pay ayrılmamasını değerlendiren sendikacılar, “Türkiye’de izlenen ekonomik politikalar ne yazık ki her geçen gün emekçileri zorluyor, yoksulluğa mahkum ediyor” dedi.

YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, ek bütçelerle yamalı bohçaya dönen bütçenin sürekli açık verdiğini hatta bu konuda rekorlar kırdığını söyledi. “Tarihin en büyük bütçe açığı olarak nitelenen 219.6 milyar liralık açığı kapatmak için vatandaşın sırtına yeni vergiler yüklediler” diyen Atar, en adaletsiz vergi toplama yöntemi olan dolaylı vergilerle bütçenin yamalandığını aktardı. Otomotivden deterjana kadar birçok ürünün ÖTV ve KDV oranlarının artırıldığını belirten Atar, şöyle konuştu: “Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2000 yılında yüzde 59 iken bu oran yüzde 70’lere dayanmıştır. OECD ülkeleri içinde Türkiye dolaylı vergi oranında birincidir. Ancak bu adaletsiz uygulamalar sadece vergilerin artırılmasıyla kalmamakta harçlar ve cezalar da TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının çok çok üstünde bir oranla artırılmaktadır. Her şeye zam yapıldı. Bunca haksızlık, adaletsizlik sonucunda gelir dağılımı bozulmakta, giderek daha da adaletsiz bir hale gelmektedir. Türkiye’de izlenen politikalar, uygulanan yöntemler başta işçi sınıfı olmak üzere hep emekçilerin aleyhine seyrediyor”

Haber Sen Genel Sekreteri Yener Kabaloğlu ise iktidarın ekonomik anlamda yaşadığı çöküşü emekçiler ve emeklilerin üstüne yıkmak istediğine değindi. “Beşli Çete’ye verilen vergi afları hızla artarken vatandaşların üzerinde vergi yükü her geçen gün artmaktadır” diyen Kabaloğlu, şunları ifade etti: “Varlık Fonu’na devredilmeden önce sürekli kâr eden PTT'de yaşanan yolsuzluklar ve keyfi kararlar sebebiyle zarar açıklandı. İki asırlık kurumun zarar etmesinin sebebi PTT emekçileri değildir. EYT ile bir kısım personel emekli olmuştur ama önlem alınmadı. Personel eksikliği yaşayan PTT'nin şimdi içinden çıkılamaz bir hizmet görememezlik yaşayacağı aşikârdır. Tıpkı PTT gibi TRT’de de kurumun bütçesi keyfi olarak kullanılmaktadır. Yandaş bir statü oluşturulmuştur. TRT, sürekli dış alımlar ile kurumun bütçesini yandaşlara peşkeş çekmektedir. Ayrıca bu politikalar yüzünden de kamu yayıncılığı ilkelerinden açık bir şekilde uzaklaşmıştır.”

İKTİDAR İŞÇİYİ HEDEF ALDI

KESK dün gerçekleştirdiği basın toplantısında bütçeye ilişkin KESK-AR biriminin raporunu paylaştı. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Merkezi Bütçe Kanun teklifi ile emeği ile geçinen tüm kesimler başta olmak üzere halka bir Bermuda Şeytan Üçgeni kurulduğu söylenen raporda, üçgenin merkezinde ‘Yeni Ekonomi Modeli’nin (YEM) olduğuna dikkat çekildi.

Bugüne kadar hayata geçirilen bütçelerin tamamında emekçilerin hedef alındığı belirtilen raporda, “Halkın, emekçilerin bütçe hakkı ortadan kaldırılmıştır. Hayat pahalılığı ve işsizlik kronik bir hale gelmiştir” denildi.

Raporda halktan, emekten yana bir bütçe için taleplerde bulunuldu:

• Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.

• Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz.

• Vergide adalet istiyoruz.

• Zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz.