Hasarlı binada sağlık hizmeti

Haber Merkezi  

Kahramanmaraş Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri de ortak açıklama yaptı. AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, depremzede sağlık personelinin barınma sorununun sürdüğünü belirterek, "Çoğu kişi hizmet verdikleri konteyner kentlerde, hastanelerde konaklıyor. Yıkılan aile sağlığı merkezlerimiz (ASM), kapatılan aile hekimliği birimlerimiz var. Hasarlı olup güçlendirmesi yapılacağı söylenen ASM’lerimiz hâlâ bekletiliyor" dedi. Dr. Nehir, "Konteyner ASM’ler bir an önce uygun yerlerde kalıcı yapı ASM’lerine, özellikli yerlerde prefabrik ASM’lere döndürülmelidir. Aile sağlığı merkezleri apartman altlarına mahkûm edilmemelidir." sözleriyle yaşanan sorunu özetledi.

Sağlık emekçileri depremin birinci yılında Hatay'da bir günlük iş bıraktı. SES Hatay Şubesi yaptığı açıklamada "O soğuk günlerde yanımızda olmayanları, bir türlü kurtarmaya gelmeyenleri, ihtiyaçlarımızı karşılamayanları, yaşadığımız derin çaresizliği ve kederi hazmetmeye çalışıyoruz. Birlikte ağlıyor, birbirimize omuz veriyoruz." denildi.