Her saat sağlıkta şiddet: 120 bini aşkın başvuru var
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Her geçen gün sağlıkta şeni bir şiddet olayı yaşanıyor. Ankara Tabip Odası, sağlıkta şiddete dikkat çekerek "Beyaz kod sistemi kurulduğundan bu yana sağlık kurumlarında yapılan şiddet bildirim sayısı 120 bini geçti. Birinci, ikinci, üçüncü basamaklarda toplam 854 milyonu geçen hekime müracaat sayısı şiddete davetiye çıkarıyor." denildi.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hem idareciler, hem iktidara yakın medya kuruluşları tarafından sıradanlaşmış “adli vaka” gibi gösterilmek istendiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Can güvenliğimizi tehdit eden bir krize dönüşmüş durumdadır. Hastane ve hekime başvuru sayılarının artışı sistemi kilitleyerek muayene sürelerini 5 dakikaya çekmekte, kimi branşlarda randevu krizine yol açmaktadır. Tedavi olamayan veya kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini düşünen yurttaşlarımız sisteme yönelik öfkesini en yakınındaki sağlık çalışanlarına yansıtmaktadır."