AKP eliyle yaratılan krizden çıkış için sunulan yeni Orta Vadeli Program'a göre, kamudaki taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak. Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilerek, karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri analiz edilecek.

Kaynak: AA
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Fotoğraf: Depophotos

Gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığı Türkiye'de, AKP iktidarı kamuda yarattığı israfa son verebilmek için çare arıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde kamunun rekor kıran harcamalarına, yeni ekonomik paketlerle çözüm bulmaya çalışılıyor. 

Bu adımlar çerçevesinde son olarak ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, kamuya yeni taşıt edinimlerinde ekonomik olması gözetilerek "yerli üretim" ile "çevreci" araçlara öncelik tanınması öngörülüyor. 

2024-2026 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, program döneminde, kamu harcamalarında tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda; 

• Deprem ve afet riski harcamaları hariç kamu açığı düşürülecek ve  bütçe disiplini çerçevesinde maliye politikasının sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

• Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, yeni harcama alanları sınırlandırılacak.

• Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılarak, bu çalışma kısa sürede tamamlanacak. Ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek.

• Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı için "Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın" kapsamı daha da genişletilecek.

• Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamı genişletilecek.

TAŞIT KULLANIMI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

• Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

• Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanı genişletilecek. Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

• Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun güncellenmesi için düzenlemeler hayata geçirilecek. Orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacak.

• Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek. Tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek.

• Kayıt dışılıkla mücadelede, teknolojik imkanlardan daha çok faydalanılacak. Dijital faaliyetlerde kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak vergi uygulamaları geliştirilecek. Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecek.