Düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları nedeniyle işçilerinin direnişte olduğu Kazancı Holding'in grup şirketi AKSA Enerji Üretim A.Ş., 2022’de 4,8 milyar TL, bu yılın ilk yarısında ise 2,5 milyar TL net kâr etti.

‘Kazanç’ yalnızca patronun cebine
Fotoğraf: BirGün

Mustafa BİLDİRCİN

Fırat Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçilerinin düşük ücretler ve olumsuz çalışma koşullarına karşı gösterdiği direniş ile gündeme gelen Kazancı Holding'in grup şirketinin Ocak-Haziran 2023 dönemi net kârı belli oldu. Şirketin mali raporları ile ortaya konulan kâr, “Bu kadar büyük kâra karşın işçiler neden sefalet ücretlerine mahkûm ediliyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

BirGün, Kazancı Holding’in grup şirketi AKSA Enerji Üretim A.Ş.’nin 30 Haziran'da sona eren altı aylık hesap dönemine yönelik bilançolarına ulaştı. AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi, bu yılın ilk yarısında 13 milyar 507 milyon 750 bin TL hasılat elde etti. Şirketin satışlarının maliyeti ise, 10 milyar 536 milyon 778 TL oldu. Şirketin ticari faaliyetlerinden elde ettiği brüt kâr kayıtlara 2 milyar 970 milyon 971 bin TL olarak geçti. Vergiler düşüldükten sonra kayda geçen net kâr ise 2 milyar 523 milyon 258 bin TL ile ifade edildi.

Şirketin net kârında 2020 itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti. Şirketin 2020’deki net kârı ise, 558 milyon 4 bin TL.

Fırat Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. işçilerinin ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının daha güvenli olacak şekilde iyileştirilmesi talepleriyle başlattığı direniş, 52 gündür devam ediyor. İnsanca yaşanacak bir ücret talep eden işçiler, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” diyerek, çalışma koşullarının kötülüğüne de vurgu yapıyor. İşçiler, “Ekonomik darboğazda eriyen ücretlerimiz tazmin edilsin, elimizden alınan haklarımız bize geri verilsin. Ama Aksa Holding yönetimi, çalışanları arasında adalet gözetmemektedir. Yıllarını bu şirkete vermiş alınteri dökmüş işçilerini bir çırpıda işten atarken hiç çekinmemektedir” diyor.

MİLYONLAR KAZANMIŞ

AKSA Enerji Üretim’in Ocak 2021 - Haziran 2023 döneminde elde ettiği kâr dönemlere göre şöyle:

2021: 1,8 milyar TL

2022: 4,8 milyar TL

2023: 2 milyar TL

(Ocak – Haziran)