Mahkeme, kira ödemesi geciken bir dükkan sahibinin başlattığı icra takibi dosyasında emsal olabilecek bir karar verdi. Kiracının ödemesi gereken bedelleri 30 gün gecikmeyle yaptığına vurgu yapan mahkeme, kiracının tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, ödemesini geciktiren kiracı için tahliye kararı verdi
Fotoğraf: AA

Onbinlerce dosyanın biriktiği, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarının görüldüğü mahkemelerde ev sahibi ve kiracılar için yeni kararlar verilmeye devam ediliyor. Son olarak bir dükkan sahibi kiracısının düzenli olarak kira ödememesinden dolayı icra takibi başlattı ve mahkeme tahliye kararı verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, kira ödemesi geciken bir dükkan sahibinin başlattığı icra takibi sonrası kiracı 7 gün içerisinde buna itiraz etmedi ve 30 günlük süre boyunca da herhangi bir ödeme yapmadı.

Bunun üzerine dükkan sahibi tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı 30 günü geçtikten sonra ödemelerini yaptı. Sonrasında icra takibine dava açarak itiraz etti. Mahkeme, icra takibi kararına 7 gün içinde itiraz edilmediği için kararın kesinleşeceğine hükmetti. 

"7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEZSE KARAR KESİNLEŞİYOR"

Karara ilişkin değerlendirmede buşunan avukat Gizem Gonce, müvekkili olan dükkan sahibinin düzenli olarak kira ödemesi alamadığını, bunun üzerine icra takibi başlattığını söyledi.

Gonce, şu ifadeleri kullandı: "Bu icra takibinde 7 gün içerisinde itiraz edilmezse icra takibi kesinleşiyor, 30 gün içerisinde de kiracıya İcra, İflas Kanunu uyarınca kira bedellerini ödemesi hususunda emir gönderildi. 30 günlük sürede kiracı bir ödeme yapmadı. Aynı zamanda tahliye talepli olarak da icra takibi başlatıldı. 30 gün içerisinde icra takibinde ödeme yapılmazsa ve 7 gün içerisinde itiraz edilmezse bu noktada mülk sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor. Bunun üzerine mülk sahibi kiracı aleyhine tahliye edilmesine ilişkin süreç başlattı."

"SONRADAN YAPILAN ÖDEME TAHLİYEYE ENGEL DEĞİL"

İstinafa taşınan süreçte mahkeme, kararında somut olayda usulüne uygun ödeme emrinin tebliği üzerine davalı kiracı tarafından kira ilişkisine ve kira bedeline açıkça itiraz edilmediğinden, kira ilişkisi ve kira bedelinin kesinleşmiş olduğu, kiracının temerrüde düşmesi için noter kanalı ile ihtarname çekilmesi ya da sözlü bildirimde bulunulmasının gerekmediğine hükmetti.

Ödeme emrinin tebliği üzerinden 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan ödemenin tahliyeye engel teşkil etmediği anlaşıldığından, kira borcunun ödendiğinin dosyaya sunulan delillerle ispat edilemediği sonucuna varılarak istinaf sebeplerinin yeterli olmadığına karar verildi.