İktidarın ‘günlük kiralık ev düzenlemesi’nin içerisinden, milli parkların peşkeşi çıktı. Yeni torba kanun teklifinin yasalaşması durumunda milli parklara lojman ve konaklama amaçlı tesisler inşa edilebilecek.

Milli parklara 49 yıllık peşkeş
Uludağ Milli Parkı’ndaki anatoryumun otele dönüştürülmesi ve sit alanın helikopter pisti yapılması protesto edilmişti. (Fotoğraf: Bursa Su Kolektifi)

Hüseyin ŞİMŞEK

Günlük kiralık evlerle ilgili başıboşluğun giderilmesi ve yasal altyapısının oluşturulması iddiasıyla hazırlanan torba kanun teklifinin içerisinden doğa katliamına neden olacak düzenlemeler çıktı. İktidar, tartışmalı torba yasa tekniği ile bu kez milli parkları hedef aldı.

Konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 30 maddelik Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin AKP milletvekillerinin imzalarını taşıyan kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Yarın Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek kanun teklifine emeklilere bir defalık 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de önergeyle eklenmesi planlanıyor. Yasa teklifi ile tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kanun kapsamı dışında tutuldu. 30 maddelik kanun teklifinin 8 maddesi konutların turizm amaçlı kiralanması, 4 maddesi Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu, 6 maddesi Turizmi Teşvik Kanunu, 4 maddesi AYM tarafından iptal edilen Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, 6 maddesi ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunda değişiklik yapıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA GENİŞ YETKİ

Teklife, milli parklara büyük zararlar verebilecek hükümler de eklendi. Torba teklifin bu hali ile yasalaşması durumunda Milli Parklar Kanunu’na göre belirlenen alanlara kamp alanları hariç, konaklama amaçlı tüm tesisler inşa edilebilecek. Bu yerler arasında oteller, lojmanlar, pansiyonlar da yer alacak. Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adına turizm belgesi düzenlenen tesisler için personel lojmanı tahsisinin yapılabilmesine de imkan sağlanıyor. Ayrıca kamu alanlarında yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tesisler, 49 yıllığına başka kişi veya kurumlara tahsis edilebilecek.

İHALE KANUNLARINDAN MUAF AJANS

Teklifte, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da unutulmadı. İktidar, ajansın yapacağı alımlarda ihale kanunlarına uyma zorunluluğunu kaldırıyor. Teklifin yasalaşması ile yalnızca “idari ihtiyaçlar ile mal alımlarında” ihale kanunlarına uymak zorunda olacak. Bunların dışında, ajansın görev alanına giren hiçbir alımda ihale şartı aranmayacak.