Sağlıkta ‘başarı tablosu’ çizen iktidarı, kendi verileri yalanlıyor. Artan nüfus ve hasta sayısına karşın yeni hastane, yatak ve doktor sayısı beklentilerin altında kaldı. Sağlıkta özelleştirme furyası yaşandı, şiddet ve mobbing arttı.

Övdükleri sistemin başarısızlık tablosu
Fotoğraf: AA

Sibel BAHÇETEPE

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iktidarlıkları döneminde sağlık alanında başarılı bir tablo çizildiğini söylese de veriler bunun tam tersi olduğunu gösterdi. AKP döneminde kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine karşın hastane artışı yalnızca yüzde 35 yükseldi. AKP iktidarı öncesindeki 20 yılda ise bunun yüzde 78’lerde olması dikkat çekti. Hastane yatak sayısındaki artışın da yüzde 59’larda kaldığı görülürken; hekime yönelik şiddet, iş yükü, mobbing gibi nedenlerin hekim sayısındaki artışı da etkiledi. AKP öncesi yüzde 197 oranında artan hekim sayısı, AKP iktidarlığında yüzde 112’de kaldı.

ÖZELLEŞTİRME ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Sağlık Bakanı Koca’da bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada hastane, yatak ve hekim sayısının arttığını söylese de Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı ve TÜİK verilerinden 1982-2002 ve 2002-2022 yılı kıyaslamasını yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Kubilay Yalçınkaya, "AKP dönemi sağlık verileri bir başarıyı değil başarısızlığı gösteriyor" dedi.

AKP döneminin hemşire sayısı dışındaki tüm göstergelerde artış oranının, AKP öncesi dönemin artış oranının altında gerçekleştiğini kaydeden Yalçınkaya, "Hemşire sayısı; 1982-2002 döneminde yüzde 147 artarken, 2002-2022 AKP döneminde yüzde 236 artmıştır. Hemşire sayısında daha iyi bir gösterge olmasının da nedeni AKP öncesi ebe yetiştirmeye önem verilmiş, AKP döneminde ebe yetiştirme yerine hemşire yetiştirmeye ağırlık verilmiştir. Özel sektör ve üniversite hastaneleri verilerini çıkardığımızda sadece kamu sağlık verilerini baz aldığımızda ise AKP öncesi ile AKP dönemi karşılaştırıldığında oransal fark daha da artıyor" diye konuştu. Yalçınkaya, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: "AKP öncesi 20 yıllık dönemde hastane sayısı yüzde 78 artarken, 20 yıllık AKP döneminde yüzde 35 yükselmiştir. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki durum ise daha vahim. Sağlık Bakanlığı hastane yatak sayısına baktığımızda 163 bin 207’ye çıkan kamu hastanelerinin 27 bine yakını da kamu özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanesi yatakları. Yüzde 17’si şehir hastanelerine ait. Bu nedenle artış değil azalışın bile olduğunu ifade edebiliriz. Bu göstergeler başarısızlığın göstergesi."

20 YILLIK KARŞILAŞTIRMA

Yalçınkaya, 1982-2002 ile 2002-2022 dönemine ilişkin yaptığı kıyaslamada şu verilere dikkat çekti: "Hastane sayısı AKP öncesi yüzde 78 artarken, AKP döneminde yüzde 35 artmıştır. Hastane yatak sayısı da AKP öncesi yüzde 71 artarken, AKP döneminde yüzde 59 yükselmiştir. Hekim sayısındaki artış da yüzde 197’den yüzde 112’ye düşmüştür."

HASTANE SAYISI

HASTANE YATAK SAYISI

PERSONEL VERİLERİ

∗∗∗

BAKANA TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ile çok sayıda ilden gelen tabip odaları temsilcileri, Sağlık Bakanı Koca’nın hekim göçüne ilişkin "Bizden dolayı değil" diyerek para sayma işareti yapmasına TTB önünde yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Adalet Çıbık, Koca’nın kullandığı ifadeler ve yaptığı el hareketiyle, izlediği sağlık politikalarını aklamaya, hekimleri ise paragözlülükle suçlayarak toplumun gözünde hedef haline getirmeye çalıştığını söyledi. Çıbık "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir" değerlendirmesini yaptı.