İktidarın teşvik ve yönlendirmeleri ile mantar gibi türeyen ve sayıları 15 bini aşan özel okullarda görevli öğretmenlerin mağduriyeti artıyor. Öğretmenler düşük ücretler, mobbing ve yok sayılmaktan şikâyet ediyor.

Özel okul öğretmenleri eşit koşullarda çalışmak istiyor
İTÜ Vakfı öğretmenleri geçen günlerde kalemlerini bırakmıştı. (Fotoğraflar: BirGün)

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında en çok hasar alan alanların başında eğitim yer aldı. Birbiri ardında gerçekleştirilen sistem değişiklikleri ile yazboz tahtasına dönen eğitim sistemindeki tahribat, 2012-2013 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanan 4+4+4 sistemi ile daha da büyüdü. Eğitim yatırımlarının büyük bölümünü dini eğitime yapan iktidar, eğitimde sermayenin ağırlığını da katlayarak artırdı. Türkiye'de 2013 yılında 5 bin 942 olan özel okul sayısı 2023 itibarıyla 15 bin 624’e fırladı.

Mantar gibi türeyen özel okullarla birlikte eğitimcilerin yaşadığı sorunlar da derinleşti. Düşük ücretler ile çalışmak zorunda bırakılan özel okul öğretmenlerinin hemen her talebi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yok sayıldı. İstek Vakfı’na bağlı okullarda çalışan ve vakıf yönetimi tarafından mobbinge maruz kaldıklarını öne süren öğretmenlerin mücadelesi, özel okullarda yaşanan sorunlara ışık tuttu. Öte yandan İTÜ GVO okullarında görev yapan öğretmenler ise “Yaşanan hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlarının acilen artırılması” taleplerine karşılık bulamayınca kalem bırakma eylemi yaptı.

İSTİHDAMDA EŞİTSİZLİK

BirGün’e konuşan Özel Öğretmenler Sendikası Temsilcisi Usta Öğretici Sümeyye Altundağ’ın anlattıkları da özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ataması yapılan öğretmenlerle eşit şartlarda çalışmadıklarını belirten ve eğitim istihdamında eşitsizlik olduğuna dikkati çeken Altundağ, “Rehabilitasyon merkezlerindeki arkadaşlarımız haftada 40 saat derse girmek zorunda kalıyor. Normal gelişim gösteren bireylerle çalışırken dahi bu ders saati fazla iken özel gereksinimli bireylerle çalışanlar için bu süre daha da yıpratıcı olabiliyor” dedi.

OKULLAR TİCARETHANE GİBİ

Özel okullarda görevli meslektaşlarının süreli sözleşme ile çalıştığının altını çizen Altundağ, “Sözleşmeler bir yıllık. İş garantimiz yok, her yıl yeniden iş bulma kaygısı yaşıyoruz” diye konuştu. Altundağ, özel eğitim kurumlarının ticarethane haline geldiğini ifade etti.

∗∗∗

ÖZEL OKULLAR ÇOĞALIYOR

Eğitimde özelin artan ağırlığını resmi veriler de ortaya koyuyor. MEB’in örgün eğitim istatistiklerine göre, 2013 yılında 5 bin 942 olan özel okul sayısı 2023 itibarıyla 15 bin 624 ile ifade ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Türkiye’deki özel okulların kademelere göre dağılımı şöyle sıralanıyor:

Lise: 3 bin 422

Ortaokul: 2 bin 266

İlkokul: 2 bin 65

Okulöncesi: 7 bin 871