birgün

12° AÇIK

EKONOMİ 24.10.2015 13:47

T.C. Ziraat Bankası'nın tekzibine İstanbul Başsavcılığı'ndan ret!

T.C. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2015/3473 Değişik İş No'lu ve 07.09.2015 tarihli kararına yapılan itiraz üzerine T.C. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/3820 Değişik İş No'lu ve 12.10.2015 tarihli itirazın reddine kararı uyarınca T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün yolladığı cevap ve düzeltme metnini bugün (24 Ekim 2015) gazetemiz ve internet sitemizde yayınladık.

Ancak T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün Ankara'dan yaptığı tekzip için, İstanbul'dan da yaptığı ekonomik suç başvurusu Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015/106944 soruşturma no'su ve 2015/69030 karar no'su 29.09.2015 tarihinde kamu adına soruşturmaya ve kovuşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararı verilmiştir.

İstanbul Başsavcılığının takipsizlik kararına ilişkin 3 sayfalık belge ektedir.

t-c-ziraat-bankasi-genel-mudurlugu-nden-cevap-ve-duzeltme-83168-1.t-c-ziraat-bankasi-genel-mudurlugu-nden-cevap-ve-duzeltme-83169-1.

TEKZİP METNİ

T.C. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2015/3473 Değişik İş No’lu ve 07.09.2015 tarihli kararına yapılan itiraz üzerine T.C. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/3820 Değişik İş No’lu ve 12.10.2015 tarihli itirazın reddine kararı uyarınca yayınladığımız tekzip metnidir.

Gazetenizin 11.08.2015 tarihli nüshasında köşe yazarı Mustafa Sönmez imzasıyla yer alan; “Sanayi dalgalı, bankalar gamsız...” başlıklı köşe yazısı, kamuoyunda yanlış anlamaya neden olacak nitelikte olup, gerçek durumu da yansıtmamaktadır.
Bankamızın itibarını sarsıcı nitelikteki haber nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.
Haberde yer alan “özellikle özel ve yabancı bankaların yüksek kârlılıkla çalıştıkları biliniyor. Kamu bankaları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Şekerbank, daha çok AKP rejiminin oyun planlarına ve sermayedar kayırmacı sistemlerine uygun yönetildikleri için, özel ve yabancı bankalar kadar yüksek kârlılıklara sahip değiller.” şeklindeki ifadeyle tamamen sübjektif, gerçek dışı, hiçbir resmi veriye dayanmaksızın Bankamızı ve kamu bankalarını karalamaya ve yanlış yönetildiği algısını oluşturmaya yönelik yorumlara yer verilmiştir.
Köşe yazısında, herhangi bir veri verilmeden veya herhangi bir dayanak gösterilmeden, sadece yazarın keyfi bir cümlesi ile Bankamızın özel ve yabancı bankalar kadar yüksek karlılığa sahip olmadığı şeklinde bir tespitin yapılması, gazetecilik etiği ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.
Bankacılık sektöründe özel ve kamu bankası ayrımı yapılmaksızın, bankaların karlılık açısından karşılaştırılmalarında aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı gibi rasyolar dikkate alınmaktadır!
Aşağıdaki tabloda BDDK tarafından yayımlanan 2015 yılı Haziran ayı sektör verileri yer almaktadır.
Görüleceği üzere karlılık verileri özelinde de Ziraat Bankası, yazarın iddiasının aksine sektör ve yabancı banka karlılık ortalamalarının üzerinde bir karlılığa sahiptir.
Bu gerçeğin yanı sıra Bankamız, 2013 yılı Eylül ayından bu yana 3 aylık dönemler itibariyle açıklanan net kar rakamlarında da sektörün en yüksek net karını gerçekleştirmektedir.
Bu veriler çerçevesinde Ziraat Bankasının yüksek karlılığa sahip olmadığı yönünde tamamen yanlı, yanlış ve iftira niteliğinde bir yorum yapılmasının Bankamızı karalama ve ticari itibarını sarsma amacını taşıdığı açıktır.
Ayrıca haberde Bankamızın AKP rejiminin oyun planlarına ve sermayedar kayırmacı sistemlerine uygun yönetildiği için özel ve yabancı bankalar kadar yüksek kârlılığa sahip olmadığı iddia edilmektedir.
Aşağıda yer alan tabloda Bankamızın, sektörün en büyük 7 bankası arasındaki yeri gösterilmektedir.
Görüleceği üzere Bankamız ülkemizin en büyük 7 bankası içerisinde ana bilanço ve gelir tablosu büyüklükleri ile rasyolarda lider banka konumundadır.
Bankaların kurumsal yapılarına ve her türlü finansal verilerine gerek Bankaların gerekse Resmi Kuruluşların internet sitelerinden zahmetsizce ulaşmak mümkün iken, Bankamızın kötü yönetildiği algısını yaratmaya çalışan yazarın, haberin hazırlanışındaki yaklaşımının değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Kamu sermayesinin sorumluluğunu üzerinde taşıyan Bankamız, sektörde lider, Türkiye’nin en büyük ve en karlı bankasıdır. Bankamız, Ülke ekonomisine her alanda katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir bilanço yönetimi ile lider, etkin, moral ve global bir banka olma yolunda ilerlemektedir.
Bu nedenle, Bankamızın itibarını zedeleyici şekilde ifadeler içeren söz konusu yayın, gerek Bankamıza gerekse Türk Bankacılık sektörüne karşı yapılmış maksadını aşan, haber niteliği bulunmayan, bir iftiradan ibarettir.
Haberde yer verilen tespit ve iddialar 5411 sayılı Bankacılık Kanununun “İtibarın korunması” başlıklı 74. maddesi uyarınca Bankamızın ticari itibarını zedelediğinden anılan maddeye aykırılık teşkil etmekte, aynı zamanda Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesine göre de cezai sorumluluğu gerektirmektedir.
Her türlü işlemlerini hukuka uygun bir biçimde gerçekleştiren ve bir güven müessesesi olan Bankamızın itibarını zedeleyen, saygınlığını sarsan, kamuoyu ve müşterilerini olumsuz etkileyen ve ticari menfaatinin ağır zarara uğramasına neden olan haksız ve gerçeğe aykırı habere ilişkin açıklamamızı, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

Av. Ülkü COŞKUN
Müşavir Avukat
Av. Aliye KADER
Hukuk Müşaviri