Attila Aşut

yazievi@yahoo.com

AŞKIN “RESMΔ GEÇİDİ OLUR MU?

Halk TV’deki “Görkemli Hatıralar” izlencesinde Orhan Veli’den söz edildiğini duyunca kulak kabartıyorum. Konuklardan biri, Orhan Veli’nin ölümünden sonra ceketinin cebinden çıkan son şiirini, üstüne basa basa “Aşk Resmî Geçidi” diye sunuyor. Yani “resmi” sözcüğünü, son hecesini uzatarak söylüyor. Demek ki aşkın bir “resmî” bir de “gayri resmî” geçidi varmış! Oysa burada sözkonusu olan, “resmî geçit” değil, “geçit töreni” anlamındaki “resm-i geçit”tir.

∗∗∗

ARAPÇA SÖZCÜKLER YANILTIYOR

24 Ekim 2023 tarihli BirGün’de Özge Güneş’in köşeyazısının başlığı “100. yılda tarımdaki tahribatlar”dı. Daha önce de yazmıştık, “-at” eki Arapça çoğul ekidir. “Tahribat”, Türkçedeki “yıkım”ın çoğulu olduğuna göre buna bir de Türkçe çoğul eki “-lar”ı eklemek yanlıştır. Başlığın doğru yazımı “100. yılda tarımdaki tahribat” olmalıydı. Ama bence en güzeli “tarımdaki yıkım”dır…

∗∗

DOĞRUSU “RAHLE-İ TEDRİS”

-“Genetiği Demirel rahle-i tedrisatından geçtiğinden midir nedir, o siyaset tarzına hakim.” (L. Doğan Tılıç, “Fildişi Kule”, BirGün, 10 Haziran 2023)

-“Hitler’in propaganda memuru Goebbels’in ‘rahle-i tedrisat’ından (öğrenciliğinden) geçmiş, insanlık, ahlak, adalet düşmanlarıdır...” (Ataol Behramoğlu, “Çöp İnsanlar”, Cumhuriyet, 11 Ekim 2023)

İki değerli dostumun yazılarında aynı yanlış kullanımı görünce kısaca değinme gereğini duydum.

“Tedrisat”, Arapçada eğitim anlamına gelen “tedris”in çoğuludur. Arkadaşlarımızın “rahle-i tedrisat” diye yazdıkları deyimin doğru biçimi “rahle-i tedris”dir ve “eğitim, okuma masası” anlamına gelmektedir. Burada da yine Arapçanın kafa karıştıran çoğul eki “-at”, yanılgıya yol açmış görünüyor.

∗∗

HAFTANIN NOTU

CUMHURİYET: ORTAK DEĞERİMİZ

Cumhuriyetin 100. yılını, Saray rejiminin değersizleştirme, gözden düşürme, yok sayma çabalarına karşın, halkımız büyük bir coşkuyla kutladı. 29 Ekim günü tüm yurtta sokaklar, caddeler, alanlar, yediden yetmişe Cumhuriyet sevdalılarıyla dolup taştı. Ankara’da on binler sel oldu, Anıtkabir’e aktı! Bu ülkenin vefalı insanları, Vahdettin Köşkü sakinlerine inat, Cumhuriyete ve Atatürk’e yürekten bağlılıklarını bir kez daha görkemli biçimde gösterdiler. Kutlama ve şenliklerde yalnız gerici siyasal iktidara tepki yoktu; etkisiz muhalefete de büyük öfke vardı. Bunu her adımda gördük, gözlemledik.

Biz o gün bir insan denizinin ortasında güçlükle Anıtkabir’e doğru ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi dönüş yolundaydı. Kılıçdaroğlu yakınımızdan geçerken, önümdeki gençler, “Koltuğu bırak! Yapıştın oraya!” diye bağırdılar. 14-28 Mayıs’taki seçim yenilgisinin öfkesi dinmemişti henüz. Ne ki CHP elitleri tüm duyargalarıyla bugün yapılacak Kurultay’a odaklandıklarından sokağın sesini pek duymuyorlardı… Ama duyacaklar, duymak zorundalar!

Cumhuriyet, Türkiye halkının ortak değeridir. Ne acıdır ki Saray yandaşları bir yana, bu gerçeği yadsıyan ve Cumhuriyet değerlerini küçümseyen nihilist aydınlarımız da var!

Benim 60 yıllık devrimci geçmişimden çıkardığım kesin sonuç şudur: Cumhuriyetin kazanımlarına -ki şimdi çoğunu yitirmiş durumdayız- burun kıvıran sözümona “solcu”ların bu topraklarda kök salma şansı yoktur!

∗∗∗

OKURDAN

“MEKTUB” ELEŞTİRİSİ ÜSTÜNE

Merhaba Attila Aşut

Can Yayınları’nı uyarınız için teşekkür ederim. 

Ben de sizin gibi düşünüyorum. Evet, “Maktub” yazsalar, elbette anlardık “mektup” olduğu. Verilen cevaplardan ve katıldığım yorumlarınızdan sonra aklıma hemen şu geldi: 

Siz bu başlığı atıp yazıyı okutturmasaydınız, Can Yayınları’nın bastığı bu kitaptan haberim olmayacaktı. Merak da etmiş olmayacaktım. Demem o ki gizli bir reklam-satış taktiğini de göz ardı etmemişler gibi sanki! Polemiklere bilerek açık olan yayın dünyasına biraz bakınca olmaz diye kestirip atamıyor insan. 

Sevgilerimle… 

ESRA ALKAN 

∗∗∗       

Sayın Aşut,

Bir Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olarak “Mektub” adlı kitap konusundaki yorumlarınıza tamamen katılıyorum. Var olmayan bir sözcüğü-yazılışı, yanlış anlaşılmaya son derece açık bir şekilde ve de bir yapıtın adında kullanmanın kabul edilebilir hiçbir açıklaması olamaz. 

Yazınız için teşekkür ediyor, sizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

TORÇAY ULUÇAY