Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı!

Emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinden kurtuluşumuzun, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun son adımının atıldığı gün…

Bugün, “Bağımsızlığın insan yaşamının en önemli değeri olduğunu” tüm dünyaya duyuran halk hareketinin başlangıcıdır!

Dünyadaki sömürge devletlere büyük umut veren geçen yüzyılın en önemli devrimidir…

20. yüzyılın hak ve özgürlüklere kavuşması, insan emeğinin en yüce değer olarak kabul edilmesine yol açan zaferin yıldönümüdür!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık ilkesi adına can vermiş, gazi olmuş atalarımızı, saygı ve minnetle bir kez daha andığımız en önemli bayramımızdır!

***

AKP işbaşına geldiği ilk günden itibaren kendini bu ülkeye ait hissetmediği için öncelikle ulusal bayramları yok etmeye çalıştı…

Resmî törenleri kaldırdı.

Bayramları, içeriğini, adeta aşağılayarak toplumdan uzaklaştırdı…

Ama tam tersi oldu!

Millet, bayramlarını kaldıran AKP’ye inat, daha büyük bir coşkuyla “Kurtarıcı ve devletin Kurucusu olan Ata’sıyla” kucaklaştı!

“Keşke Yunan Kazansaydı(!)” diyenlere karşı, Ata’sına daha sıkı sarıldı!

20. yüzyılın başında topla tüfekle ele geçiremedikleri Anadolu’yu, yerli siyasi işbirlikçileriyle yeniden işgal etme hevesinde olanları gören halk, o günkü atalarımızın mücadelesine daha çok sahip çıktı!

***

“Ege’deki 18 adayı Yunanlılara teslim eden, Lozan yeniden değerlendirilsin (!), Montrö Antlaşması’ndan çıkabiliriz(!)” diye ahkâm kesen AKP, ne Kurtuluş Savaşını kabul etmiş, ne de Anadolu’da yaşayan halkın temel bağımsızlık şiarını anlamak istemiştir!

AKP; insan haklarını bilmeyen, insan emeğine saygı göstermeyen, özgürlük kavramını reddeden, eşitlik, barış ve dayanışmanın toplumsal mutluluk ve refahın temeli olduğunu görmezlikten gelen bir anlayışın temsilcisidir! AKP’nin, evrensel hukukla, ahlak ve etik kurallarıyla ilgisi yoktur!

***

İktidar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarını kendine özgü yarattığı inanç tacirliğiyle aldatmaya çalışan, ucube rejimle devletin kaynaklarını yandaşlara aktaran, devletin kasasını atadığı liyakatsiz görevlilerle soyan, algı yöneterek toplumu uyutmaya çalışan bir topluluk haline dönüşmüştür…

***

Bugün oluşturulan sistem; elektrik, doğalgaz, akaryakıta yaptığı zamlarla insanları bilinçli olarak yoksullaştıran, emeği değil, sermayeyi tercih eden, çocuklara süt ve yumurtayı çok gören, halkı kuru ekmeğe mahkûm eden bir anlayış uygulamaktadır!

Adeta, bağımsız ve demokrasiden yana olan Cumhuriyete düşman gibi (!) davranmakta, “Ulusal Bayramlara” hınç duymaktadır!!

***

Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve aydınlık devrimini gerçekleştirenleri “ayyaşlıkla” itham etmesinin gerçek nedeni, soygun düzenini sürdürmek için “Türkiye’yi cahiliye dönemine” döndürmektir! İlginç olan da bu hedefin hiç saklanmamasıdır!

***

Oysa İnsanlığın tarihsel gelişimini sağlayan, moderniteyi ve özgürlüğü öğreten 3 önemli devrim vardır!

1789 Fransız İhtilali, 1917 Bolşevik İhtilali ve 1920 Anadolu Devrimi!

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki son devrim, ezilmiş ve sömürülmüş devletlere emperyalistlere karşı başkaldırmak, bağımsızlığını kazanmak adına cesaret ve güç vermiştir…

‘20. yüzyılın başından itibaren Atatürk Türkiye’si, yerli ve yabancı sömürgeci işbirlikçilere rağmen, bu yüzyılın parıldayan yıldızı olmuştur….

***

Bakın dünya Atatürk için neler söylemiş!

Önce UNESCO’nun Atatürk tanımını bilmeyenler için paylaşalım:

“Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

***

Alman Prof.Walter L. WRIHT; O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı...

John F. KENNEDY ABD Başkanı: Atatürk bu yüzyılın en büyük insanlarından biridir…

Tarihi başarıları; Türk halkına ilham veren liderliği, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır...

Çöken bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde sürdürmesi ve devlet olarak güçlenmesi Atatürk’ün düşünceleri sayesindedir!

***

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı! Kutlu olsun!

Bu onurlu destanı bize bırakanları vefalı yurttaşlar olarak bir kez daha saygıyla anmalıyız!

***

Önemli olan beline kılıç kuşanıp at üzerinde geçmişte yaşamak değildir, geçmişi anlayarak geleceği kurmaktır…

Ülkesini satanları, milleti arkasından vuranları, bin bir emekle kazanılmış mirası adeta kinle tüketenleri, devletin kaynaklarını kendilerine yönlendirenleri, ancak bu anlayışla görebiliriz!

AKP, “bu gerçekler görülmesin “diye bir yandan Ulusal Bayramları yok etmeğe çalışıyor!

Diğer yandan geçmişi karalayarak, din kılıfı altında biat anlayışını yerleştirmek istiyor, böylece çağdaş yaşam biçimini değiştirip sömürü düzenini kurmak için uğraşıyor!

***

Devrimci kültüre sahip bu halkın, ilk seçimlerde atalarının kan dökerek kurdukları, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletini sinsice yıkmaya çalışanlara sandıkta geçit vermeyeceğini biliyoruz!