Anayasa referandumunda ‘Hayır’ tercihinin örgütlenmesinde ve bu yönde oy kullanılmasında, çeşitli il ve ilçelerin mahallelerinde kurulan ‘Hayır Meclisleri’nin önemli bir rolü oldu.

Önümüzdeki süreçte bu Hayır Meclislerinin nasıl bir yapıya doğru evrileceği ve gelecek planlarının ne olduğu tartışılmaya başlandı. İstanbul’da bu meclisler içerisinde önemli bir yer tutan Kadıköy Hayır’ın mahalle meclislerinde de böyle bir tartışma sürdürülüyor.

Geçen hafta yapılan toplantılarda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:
» Meclislerin kendisini yeniden tanımlaması gerekiyor. Biz HAYIR için bir araya geldik ama bundan sonrası için yeni bir yapılanmaya gitmek gerekli.

Meşru değilsin
» Referandum sonucu bizim gibi meclislere siyaset alanı açıldı. Seçimin meşru olmadığı, hileli seçimi tanımadığımızı belirten yeni bir çalışma başlatmalıyız. Oylarımızı çalan aslında YSK değil, siyasal iktidardır. Böyle bir hedef gözetmeliyiz.

» OHAL kalksın diye harekete geçelim. KHK’ler kalksın, ihraç edilen akademisyenler görevlerine iade edilsin. Cezaevlerindeki HDP’li vekiller, yazarlar, gazeteciler serbest bırakılsın.

Çalıştay düzenlenmeli
» İnsanlar geleceğe yönelik düşüncelerini yazmalı ve onun üzerinden tartışmalıyız. Gündemi ve sorunlarımızı kapsayan bir çalıştay düzenlemeliyiz.

» Kıdem tazminatının gaspı, kamu çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılması gibi emeğin sorunlarını çalıştayda gündeme getirmeliyiz. Geniş kitleleri ilgilendiren konulara ağırlık vermeliyiz.

» Alternatif bir anayasa talebini de gündeme getirip yurttaşlar olarak somut taleplerimizi ortaya koyabiliriz.

Halk Meclisi
» HAYIR Meclisi olarak kalmak, “istemezükçü” bir tavır olarak algılanabilir. Kendimizi Kadıköy Halk Meclisi olarak adlandıralım. Daha geniş bir çerçevede faaliyetimize devam etmiş oluruz.

» Demokratik bir program oluşturmamız gerekiyor. Doğayı, çevreyi, kadın haklarını, emeği savunan bir programla muhalif bir halk meclisi oluşturabiliriz. Fazla ayrıntılı değil ama anlaşılır ilkelerimiz olsun. O program etrafında hareket etmek ve onun yapısallığı etrafında örgütlenmek ve eyleme geçmek gerekiyor.

» Daha fazla çoğalmamız lazım. Belirlediğimiz program çerçevesinde mahalleli ile daha yakın ilişki kurmamız gerekiyor. Farklı çalışmalarla mahalle halkını meclislerimize davet etmeliyiz.

Mahalleliye ulaşmak
» Güler yüzlü ve eğlenceli etkinlikleri artıralım. Yerel sorunlar ve yereldeki aktive olmamış insanlara ulaşmak çok önemli.

» HAYIR Meclislerinin büyümeye ihtiyacı var. Politik kararlar almalı, ancak bunu güncel başlıklarla hayata geçirmeliyiz. Ortak eylemlilikler devam etmeli.

» Haziran Hareketi ile gerçekleşen ortak eylemlilikler, birleşik mücadelenin de önemini ortaya koydu.

» Gençlere daha fazla ulaşmamız gerekiyor. AKP oldukça şoven ve savaş yanlısı bir politika izliyor. Bunun sonuçlarını gençlerle birlikte tartışmalıyız.

Tabandan mücadele
Yapılan tartışmaların sonucunda ortaya çıkan öneriler, her mahalle meclisinde 2-3 hafta boyunca tartışılıp değerlendirilecek ve sonrasında yeniden genel bir toplantı yapılacak. Özellikle bir çalıştay düzenlenmesi konusu önem kazandı. Bu konu üzerinde hazırlıkların sürmesi kararlaştırıldı.

Görüldüğü gibi meclisler yeni bir yapılanma ile demokrasi mücadelesine tabandan ve yerellerden müdahale etmeyi önemsiyorlar. Bakalım süreç ne gösterecek?