Eğitilmiş toplumlar refah ve mutluluk içinde yaşarlar…

Saygı, nezaket, gelişim ve adil paylaşım, kurallı yaşamı, dolayısıyla, toplamsal ve bireysel hak ve özgürlüklerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlar…

Birbirini anlamak, karşılıklı diyalogda kalmak, sorunların çözümlerini birlikte bulmak, toplumsal barışın da temelini oluşturur…

∗∗∗

Bu nedenle eğitilmiş toplumların var olduğu ülkelerde yaşam kalitesi yüksek, ekonomi ve siyaset kabiliyeti üst seviyededir...

Yani yaşam biçimi olan “Kültürel gelişmişlik”, demokratik ilerlemeyi, yurttaşın hak ve özgürlüklerini dilediği gibi kullanmasını, toplumun örgütlenmesini , böylece hukukun üstünlüğüne inanan sosyal devlet yapısının güçlenmesini sağlar…

∗∗∗

Gelişkin devlet yapısının temel gücü LAİKLİKTİR.

Kısaca devletin din kurallarıyla yönetilmesinin engeli olan, insanların inanç ve ibadetlerinin özgürleşmesinin teminatı olarak kabul edilen laiklik kavramı, aynı zamanda bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğünün de varlık nedenidir…

İnsanın özgür düşünebilmesi, bilgiye ulaşma olanağının sınırsızlığı kadar, bu bilgiyi nerede ve nasıl bulabileceği bilincinin de gelişkinliğine bağlıdır…

∗∗∗

Dine dayalı olmayan, bilimi öne alan eğitim sistemlerinde insan, düşünce ve ifade edebilme yeteneğini sınırsız kullanma şansına sahiptir.

Bu durum sadece insanı değil, oluşturduğu toplumunda ilerlemesine, aydınlanmasına, uygar ve modern bir yaşam anlayışını sahiplenmesine de neden olur!

∗∗∗

Çağdaş, bilinçli ve gelişmiş bir toplumun var olmasının püf noktası laikliktir.

Laik bir ülkenin insanı özgür, yargısı tarafsız ve bağımsız, rejimi demokrasiden yana olur. Laik düzende yurttaş seçtiği yönetimi sorgular.

Halk egemendir. Toplum ümmet, birey kul olarak görülemez…

Büyük Atatürk ve arkadaşları bu gerçeğin farkında olarak laik düzeni Cumhuriyetin en temel taşı olarak kabul etmişlerdir...

Ama ne yazık ki, karşı devrimcilerin kurulduğu günden beri laik düzeni bozma mücadelelerine karşı duran CHP, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde bilerek, laik düzeni yok etmeye çalışanların değirmenine su taşımıştır!   

∗∗∗

Laik düzen yok edilince, eğitimin dine bağlanma projesi hızla işlemektedir.

Aydınlanmanın temeli olan eğimdeki birlik AKP ile yok edilmiştir.

Dine dayalı bir yaşam biçimi zorlanmaktadır.

Kılık kıyafet çağa değil, dini ritüellere dayandırılmaktadır.

Okullar, tarikatlara emanet edilmektir. Hızla medreseler açılmaktadır.

İlk okul öğrencilerine moral vermek ve sosyalleşmelerini sağlamak adına camii imamları ve din adamları görevlendirilmektedir…

Yani tamamen dine dayalı bir eğitim sistemine geçilmiştir…

Çağdaş olduğunu söyleyen CHP ve sol siyasetteki partilerin gözünün içine bakarak laik düzen kaldırılmıştır. Kimsede buna ses çıkarmamaktadır…

∗∗∗

Sonuç nedir?

Türkiye OECD ülkeleri içinde eğitimde en son sıradadır.

Ana dilinde okuduğunu anlamayan bir nesil yetişmektedir.

Üniversite sınavlarında yüz binden fazla öğrenci “sıfır net” yapmıştır.

Sıfır net yapan adaylar olgusu kamuoyunun dikkatini çok çeken bir olgudur.

Ancak eğitim sistemimizin çok daha önemli sorunları vardır...

Ortaöğretimdeki öğrencilerin önemli bir oranı temel bilgilere sahip olmadan mezun olmaktadır.

Bu durum PISA gibi uluslararası başarı kıyaslama çalışmalarında açıkça görülmektedir.

Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteye ulaşma anlayışı da yok edilmiştir…

∗∗∗

Ülkemizin geleceği olan 17 milyona yakın öğrencimiz, dine dayalı, ahlaki zaaflar içinde bırakılan, gelenek ve göreneklerimize aykırı kindar insanlar olarak yetiştirilmektedir…

Bu öğrencilerin 1/15’ine, yeterli eğitim verilmediği inancıyla ve bizzat AKP tarafından teşvik edilerek denetlenemeyen özel okulda anayasaya rağmen paralı eğitim görmektedir...

∗∗∗

Dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip Finlandiya’da özel okul yoktur,

Finlandiya’nın eğitim modelinin belirgin özelliği; eğitimde esneklik, özerklik, bireysel ihtiyaçların karşılanması, fırsat eşitliği, öğretmen eğitimi, öğrenme ortamına ve eğitime güçlü finansal destek verilmesidir…

Maalesef bunların hiçbiri ülkemizde yoktur!

Çünkü bugünkü AKP iktidarı bilinçli olarak Eğitim sistemimizi bozmuştur.

Şu anda Türkiye, OECD ülkeleri içinde eğitime en az pay ayıran ülke konumundadır!

∗∗∗

Asıl büyük tehlike; Okul yaşına gelmiş 3 milyon çocuğumuzun okula gitmemesidir…

Bu sayının 2/3’nin kız çocuğu olması, geleceğimizin karartılması demektir…

Görüntü o ki; AKP sistemli olarak kızların eğitilmesini engelleyerek ülkemizin yarınlarını karanlığa çevirmeye çalışmaktadır..…

∗∗∗

Laik düzen kaldırıldı.

Cahil bir toplum yetiştirme doğrultusunda müthiş bir faaliyet sürüyor…

Peki halkın büyük bir çoğunluğu ne yapıyor?

Zamlar altında bunalmış bir şekilde Bekliyor!

Peki; Bu vahim durumu ve süratle yaklaşan felaketi niye muhalefet görmüyor?

Projenin paylaşanı mı?

Galiba Asıl yanıtlanması gereken soru bu olmalı…