İstanbul, Halkalı’daki bir ilköğretim okulunda, öğretmenlere ‘Karma-tek cinsiyetli eğitim’ konusunda anket yapıldı. Öğretmenlere, ‘Karma eğitim sistemi çocukların ‘Ahlaki değerlerine zarar verir’ ve ‘Karma eğitim flört tarzı arkadaşlık ilişkilerini artırmaktadır’ gibi yargılara katılıp katılmadıkları soruldu.

Göreve ilk getirildiğinde, farklı kesimler tarafından ‘laiklik ilkesine sahip çıkan ve AKP’lilerden farklı bir yaklaşım sergileyen’ siyasetçi olarak görülen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün eğitim sistemine yönelik eleştirilerin hedefinde. Özel okul sahibi olan bakan, öğretmenlerin eğitim bütçesinin en önemli yükü olduğunu söyledi.

Selçuk, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında da çok tepki topladı. Turizm ve turizmciyi kurtarmak için aileleri tatile göndermek amacıyla sınavlar ivedi olarak, salgına aldırış edilmeden takviminde yapılmıştı. Korona virüsün yayılma hızı ve ikinci dalga tartışılırken okulların açılacak olması kamuoyundaki endişeleri de arttırdı.

SKANDALLAR BİTMİYOR

Selçuk, son olarak, ‘yığılmayı önlemek için’ okullara girişte ateş ölçülmeyeceğini açıkladı. Milli Eğitim, Covid-19 nedeni ile uzaktan eğitim sistemine geçilir geçilmez, EBA TV uygulaması üzerinden, çocuklara eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesini izletmiş, kafa kesme görüntüleri vermiş ve ders aralarında ilahi dinletmişti.

Tüm bunlar eğitim ve laiklik tartışmalarını da gündemde tuttu. Bu tartışmalar hız kesmiyor. Çünkü ‘pek laik Bakan’ Ziya Selçuk döneminde, milli eğitimde yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri İstanbul Halkalı’daki bir ilköğretim okulunda yaşandı.

KARMA EĞİTİM Mİ TEKÇİ SİSTEM Mİ?

Öğretmenlere, ‘Karma-Tek cinsiyetli Eğitim Öğretmen Görüşmeleri Ölçeği’ adı altında bir anket yaptırıldı. 25 soruluk ankette, öğretmenlerden, ‘Tamamen katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’, ‘Hiç katılmıyorum’ seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi.

BİLİMSEL AMAÇLIYMIŞ!

Araştırmanın öğretmenlerin, tek cinsiyetli ya da karma eğitime dönük görüşlerini belirtmek için yapıldığı ifade edilerek, çalışmanın amacı ve yönteminden şöyle söz edildi: “Elde edilecek veriler sadece bilimsel amaçlı olup, çalışmanın sonuçları sizin aleyhinize olacak şekilde kullanılmayacaktır.”

“KARMA EĞİTİM FLÖRTÜ ARTIRIR, AHLAKİ GELİŞİME ZARAR VERİR”

Öğretmenlerden şu ifadeleri ölçmeleri istendi: ‘Tek cinsiyetli eğitim ortamında yetişen bireylerin ileriki yıllarda mutlu evlilikler yapacağını düşünüyorum’, ‘Karma eğitim, çocukların ahlaki gelişimlerine zarar verir’, ‘Karma eğitim ortamı, flört tarzı arkadaşlık ilişkilerini artırır.’

İfadelerin okul düzeyinde de değerlendirilmesi istenip, öğretmenlerin, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ölçeğinde karma ya da tek cinsiyetli eğitim konusunda fikirleri soruldu. Araştırma, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Yüksel Erdoğdu tarafından yapıldı.

KİM İZİN VERİYOR, KİM FİNANSE EDİYOR?

Şimdi ‘pek laik bakanın’ bu ya da benzer araştırmalarla nelerin amaçladığı konusundaki düşünceleri merak konusu. Bu ‘bilimsel araştırmaların’, öğretmen yük olarak görülürken kimler tarafından finanse edildiği ve bunlara nasıl izin verildiği de ayrıca yanıt bekleyen sorular arasında.

ogretmene-seriat-anketi-775042-1.
ogretmene-seriat-anketi-775043-1.