Gerçek haberciliği bilen ve gazeteciliğin etik değerlerine sahip çıkan, sayıları da giderek azalan ülkemizin duayen gazetecilerinden Zafer Arapkirli, “6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebileceğini” söyleyen Sosyal Doku Vakfı’ndan yazar Nurettin Yıldız'a  “hakaret ettiği” iddiasıyla açılmış 2018 deki davadan beraat etmişti…

Ancak dava, istinaf mahkemesinden geri dönmüştü. Dün İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

Ve yine beraat etti. 22 yıldır AKP iktidarının tüm aymazlığını, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını sırtında taşıyan Türkiye, birçok badireler atlatmasına rağmen “ahlaki değerleri” yok sayma tehlikesini bir türlü bertaraf edemiyor!

Din tacirliği yaparak, bir taraftan yurttaşlarımızın inancını sömürüyor, diğer taraftan da inançla ilgisi olmayan toplumsal etik ve bireysel ahlak kurallarını da yok sayıyor.

Gelişen kültürümüze uymayan bir yaşam biçimini zorla uygulamaya çalışıyor…   Düşünün Diyanet Başkanlığı eliyle öyle fetvaların yayınlanıyor ki, bırakın geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi, dünyanın hiçbir toplumunda onay verilmeyen açıklamalar dahi yapabiliyor…

Diyanet'e bağlı fetva hattında “Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu?” sorusuna,” 8 Ocak 2016 tarihli Evrensel gazetesinde yer alan habere göre verilen cevabın dehşet verici olduğunu görmeliyiz…

Diyanet diyor ki; “Babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” ve “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz. “

İğrenç!

∗∗∗

Laiklik ilkesine inanan” yüksek ahlaki değerlere” sahip insanların oluşturduğu modern Türkiye Toplumunda, böyle pespaye bir anlayışın yeri olamaz! Ahlak dışılık, Ensest ilişki ve pedofilinin alenen kutsanıp ve de inanç içinde var olduğu ileri sürülerek yasallaştırılması, kabul edilemez!

Çünkü yer yüzünde böyle bir din Yok! Hal böyleyken “Hak, hukuk, vicdan ve de ahlaki değerlere sahip çıkmadığı için “Taraflı ve bağımlı olan yargı”, adaleti oluşturamaz!

Toplumsal ahlak dışına çıkılan bir anlayışın fetvaya dönüşmesini görünce, Zafer Arapkirli’nin yerel mahkemede aldığı beraat kararının “İstinafça” bozulmasını normal karşılamalı mıyız??? Tabii ki hayır!

Nitekim dün yeniden yargılanan ve beraat eden Zafer Arapkirli mahkeme çıkışı; “Sorumlu bir vatandaş, bir aydın olarak ama hepsinden önemlisi de bu toplumun tercümanı durumundaki biri olarak, toplumun tek tek bütün bireyleri adına söz söyleme hakkını kendimizde gören bir basın mensubu olarak, dezavantajlı bireyleri ve onlar içinde de en fazla korumaya muhtaç olan kız çocuklarının haklarını burada yüksek sesle bir kez daha savunduğum için mutluyum” dedi.

Devamla; ‘‘O küçücük bireyleri, savunmasız bireyleri savunmazsak orada sesimiz çıkmazsa, çocuk düşmanlarına, gözlerini pedofili hırsı bürümüş birtakım ahlaksızlara, birtakım şerefsizlere, hadlerini bildirmezsek daha çok cesaret alacaklardır" ….

∗∗∗

Arapkirli çok haklı! “6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir” diyen sözde din alimleri oldukça, bizleri dehşete düşüren fetvalar peşi sıra gelecektir… 22 yıllık AKP iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarını yok ettiği gibi ahlaki yozlaşmayı da hızlandırdı… Devlet yeniden yapılandırılabilir…

Kurumlar ve kuruluşlar çağa uygun hale yeniden getirilebilir… Parlamenter rejimle, laik demokratik sosyal hukuk devleti yeniden inşa edilebilir… Ekonomi düzeltilir, Toprak işlenir… Emekli, emekçi, işçi, çiftçi, esnaf güçlenebilir…

Ancak çürüyen toplum, bozulan ahlak ve toplumu düzenleyen etik değerlerin yeniden düzeltilmesi Zaman ister… Artık fazlaca zamanımız kalmadı!

Çok geç kalmadan, “Ahlaklı, laik, demokrat ve hukukun üstünlüğüne inananların” bir araya gelerek, 31 Mart 2024 seçimlerinde başımızdaki insanlık dışı anlayışı defetmelidir… Bu görev, çocuklarımız ve gençlerimiz için, sağlıklı ve ahlaklı bir nesil yetişebilmesi için ilk şarttır! Özellik annelere sesleniyorum.

Evlatlarınızı koruyun!