"şükrü aslan" haberleri

Şehirler ve şimendiferleri

Şehirler ve şimendiferleri

Belleği silinmiş şehirler

Belleği silinmiş şehirler

Madımak’ı düşünmek

Madımak’ı düşünmek

Mezarlıkları imara açmak

Mezarlıkları imara açmak

Kentsel aşiret

Kentsel aşiret

‘Medeniyet’ getirmek!

‘Medeniyet’ getirmek!

Kentleri kaybettik

Kentleri kaybettik

Mekânlar ve mukimler

Mekânlar ve mukimler