CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 60’ında kaldığını belirterek, "En az asgari ücrete eşitlenmelidir" ifadelerini kullandı. Demir, "Her çalışan asgari ücrette, her emekli kök maaşta eşitlenecek" eleştirisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
"Her çalışan asgari ücrette, her emekli kök maaşta eşitlenecek!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Ekonomide dünya ligindeyiz!’ söyleminin büyük bir yalan olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasından 101. sırada,  demokrasi endeksinde 167 ülke arasında 103. sırada, Dünya mutluluk endeksinde ise 137 ülke arasında 106. sırada ve gençlerin sadece %17,3’ünün mutlu olduğu verilerini paylaştı. paylaştı.

Mali disiplinin yok olduğunu belirten Demir, yükün yurttaşlara yıkıldığını belirtti ve ekledi: "Her çalışan asgari ücrette, her emekli kök maaşta eşitlenecek."

Volkan Demir’in açıklamaları şöyle:

"Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. 2023 kümülatif bütçe açığı da 1trilyon 375 milyar TL’ye ulaşarak bütçe öngörüsü olan 659,4 milyar TL'lik açık rakamının iki katını aştı. Bütçe açığı, milli gelirimize göre %5,3 olarak gerçekleşti. Bütçe başarısızlığını öncelikli olarak enflasyon ile mücadelede başarısızlık ve ekonomi politikalarında tutarsızlık ve istikrarsızlıkla ilişkilendirmek gerekmektedir. Ek bütçe ile başarısızlık vatandaşın omuzlarına yüklenmiş ve ‘bir defaya mahsus’ muhtelif vergiler ile bütçe giderleri karşılanmaya çalışılmıştır.

YÜKÜ VATANDAŞA YIKTILAR

2024 yılı bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar TL olarak bütçede yer aldı. 2024 yılında toplam vergi tahsilatının 2023 yılına göre %85 artması bütçelendi. Orta vadeli planda enflasyon hedefinin %36 olarak planlandığı düşünülürse ve vergi reformu gibi bir gündem de olmadığına göre bunun tek açıklaması vardır: Bu vergi gelirleri yine dolaylı vergiler ve çalışanlardan kesilen vergiler ile vatandaştan toplanacaktır.

MALİ DİSİPLİN YOK

Merkez Bankası nihayet enflasyonu düşürmeye karar verse ve sıkı para politikası uygulamaya çalışsa bile; başta demokrasi ve adalet ile ilgili görünüm, genel ekonomi politikaları ve Maliye politikası enflasyon düşürmeyi desteklememektedir. Mali disiplin kaybolmuştur. Tasarruf sadece düşük gelir grubundan yani asgari ücret ve yakın ücret alanlardan, emekliden beklenmektedir. Kamu tasarruf etmemekte ya da etmek istememektedir.

ASGARİ ÜCRET EŞİTLENMELİ

Her çalışanı asgari ücrette ve her emekliyi de en düşük emekli maaşında eşitleyecek politikalar yürürlüğe konulmaktadır. En düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60’ında kalmıştır. En az asgari ücrete eşitlenmelidir.

6 MADDEDE OLUMSUZ TABLO

>> Ekonomide ve yarattığın sosyal sonuçlarda dünya ligindeyiz! Bazı konularda dünyada kaçıncı sıradayız ve hangi ülkelerle rakibiz diye baktığımızda tablo iç karartıcıdır:

>> Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasından 101. sıradayız.

>> Demokrasi endeksinde 167 ülke arasında 103. sıradayız.

>> Dünya mutluluk endeksinde 137 ülke arasında 106.sıradayız ve gençlerimizin sadece %17,3’ü mutlu.

>> Uluslararası raporlama standartlarına göre enflasyon muhasebesi uygulamada Arjantin, Etiyopya, Haiti, İran, Lübnan, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Venezuela ve Zimbabve ile birlikteyiz.

>> Moody’s kredi notu görünümünde B3 seviyesindeyiz (spekülatif kabul edilen ve yüksek kredi riskine tabi yükümlülükler) ve Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Gana, Maldivler, Mısır, Moldova, Moğolistan, Nikaragua, Tacikistan ile birlikteyiz.

ARTAN İFLASLARIN SONUCU BÜYÜYEN İŞSİZLİK

Bütçe açığının yanı sıra ekonomide işsizlik en büyük sorunlardan biri olarak devam etmektedir. Eylül 2023’te %9.1 ve Ekim 2023’te %8.5 olan işsizlik oranı Kasım 2023’te %9’a çıkmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri son 5 aydır düşen sanayi üretimi, şirketlerde yaşanan sipariş kayıpları ve şirket iflaslarıdır. Yurtiçi talebin azalmasının yanında başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarında da daralma başlamıştır.

KÜÇÜK ESNAF BATIYOR

Kötü ekonomi politikaları ile 2024 yılı işverenler, çalışanlar için çok daha zor geçecektir. Geçtiğimiz süreçte düşük faizle bankalardan kredi kullanan ve paralarını döviz, altın gibi servet araçlarına aktaran az sayıdakiler dışındaki KOBİ’ler tehlikededir. Küçük esnaf batmaktadır.