Sermaye bildiğiniz gibi

Hiç kuşku yok ki dünya genelinde salgından en çok emekçiler etkilendi. Onlar hastalandı, en çok ölümler onların oturduğu yoksul mahallede gerçekleşti, işlerini kaybettiler. Ücretleri kesintiye uğradı. Ve belki de en acı olan her an işini kaybetme korkusuyla yaşamaya devam ediyor.

Egemenler bir kez daha yaşanan büyük yıkımız tüm yükünü emekçilerin sırtına yıkmaya çalışıyor. Önce emekçilerin üretimiyle oluşan kaynaklar devlet eliyle “krizde zarar görenlere destek” diyerek sermayeye aktarıldı. Borçları affedildi, krediler verildi. Tüm dünyada sermaye sorunu bildik yöntemle çözmeye devam etti. Türkiye’de durum dünyadan farklı olmadı. Hatta Türkiyeli emekçiler desteklerden neredeyse hiç nasiplenemediler. AKP iktidarı ise Zafer Aydın’ın söylediği gibi “krizi fırsata, fırsatı ganimete çevirme” derdinde.

Bugün Türkiye’den sol partiler TTB ve sendika uzmanı Zafer Aydın dizimizin konuğu oldu. Hep birlikte kriz, 1 Mayıs ve sonrasını konuştuk.