Sayıştay, AKP kontrolündeki Türkiye Belediyeler Birliği’ni beş yıl sonra ilk kez denetledi. Çok sayıda eksik ve kusurlu işlem tespit eden Sayıştay, Türkiye Belediyeler Birliği’nin 39 milyon TL’lik projesinde sadece bir grup belediyeyi yararlandırdığına işaret etti, tüm belediyeleri kapsamayan uygulamayı hatalı buldu.

Türkiye Belediyeler Birliği’nden 39 milyon TL’lik eğitim kıyağı: Sınırlı sayıda belediye yararlanabildi

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP’li belediyelerden de kaynak aktarılan ancak gelirlerinin yüzde 90’ını AKP’li belediyelere aktardığı için hakkında suç duyurusunda bulunulan Türkiye Belediyeler Birliği’ne ait Sayıştay Denetim Raporu, beş sene sonra ilk kez yayınlandı. Son olarak 2017 yılında kurum hakkında denetim raporu yayımlayan Sayıştay, 2022 yılı çalışmasında çok sayıda eksik ve kusurlu işlem tespit etti.

AKP Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başında bulunduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, kurumda personelin yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik, performans değerlendirmesi hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmedi ve uygulamaya konulmadı. Konuyla ilgili ayrıca, “Kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde dikkate alınması gereken hassas görevlerin neler olduğu belirlenmemiş, her düzeydeki yöneticilere verilen görevlerin sonucunu izlemeye 10 yönelik mekanizmaların da oluşturulmadığı görülmektedir” tespitine yer verildi.

EYLEM PLANI YOK

Türkiye Belediyeler Birliği’nin iç kontrol sistemindeki sorunlar da raporda yer aldı. Sayıştay, konuyla ilgili şunları vurguladı:

“İdarenin içerik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne uygun bir Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcut bulunmamaktadır. İlgili üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiş bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmamıştır… İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmamıştır. Faaliyetleri yılda en az bir kez değerlendirerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlama yapan bir birim idare bünyesinde yer almamaktadır. Üst yönetim ve kurum personeli tarafından sahiplenilen iç kontrol sistemi ve kurumsal risk yönetimi bulunmamaktadır”

39 MİLYON TL’LİK AYRIMCI UYGULAMA

Sayıştay’ın Türkiye Belediyeler Birliği hakkındaki bir diğer tespiti, “ayrımcı uygulama” hakkında oldu. Birlik tarafından gerçekleştirilen ve 39 milyon TL’lik kaynak aktarılan eğitim proje ve destek faaliyetlerinin, tüm üye belediyeleri ve üye belediyelerin çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanarak yürütülmediğini kaydeden Sayıştay, raporunda şunları vurguladı:

“Birlik tarafından zaman zaman yarışmalar düzenlenmiş olup ödül olarak yapım onarım işi veya araç, makina alımı işbirliği prtokolü kapsamında çeşitli üyelere nakdi ödemeler yapılmak suretiyle kaynak aktarılmıştır. Birçok üye belediye ile ortak proje adı altında çalışmalar yapılmıştır. Genç dostu şehirler, hayvan dostu şehirler, çocuk dostu şehirler, sokak hayvanları için hayvan barınağı yapılması, sıfır atık, sürdürülebilir ulaşım uygulamaları, akıllı şehir projesi kapsamında uzaktan eğitim sistemi oluşturulması, ilan ve reklam metaryellerinin kent estetiğini geliştirecek ve görsel kirliliğe neden olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçe'nin güzel kullanımı gibi konularda faaliyetler düzenlemiş, bu çerçevede ödül, araç yardımı, mali katkı, hibe ve ortak bakım onarım projeleri kapsamında bazı belediyelere destek sağlanmıştır. Bu şekilde, üyelerle Birlik arasında düzenlenen işbirliği anlaşması kapsamında 137 Belediyeye toplam 39 milyon 973 bin TL ödeme yapılmıştır. Bunun yerine tüm üyelerin faydalanabileceği projeler geliştirmek ve uygulamak amaç ve hedeflere ulaşılmasını daha da kolaylaştırmış olacaktır.”